Den svenska modellens sammanbrott?

I februari i år skrev vi följande på Nya Arbetartidningens (nr 79) första sida: ”borgare vill utnyttja invandrare som slagträ mot kollektivavtalen”. Efter detta gjorde vi en redogörelse över de förslag som ”tre aggressiva små borgerliga partier” lagt i syfte att utnyttja invandrarna ”som en murbräcka mot kollektivavtalen” men ”också… Fortsätt läsa

6. Sverige måste lämna EU – hjälp till i arbetet för en ny folkomröstning

Det krävs en ny folkomröstning: för eller emot ett svenskt medlemskap i EU. Vi har diskuterat vissa avgörande aspekter av utvecklingen i Sverige. Det har handlat om kapitalexporten och det hot detta innebär för avindustrialisering, bortfall av jobb och de skatter som krävs för att finansiera offentliga sektorn. Vi har… Fortsätt läsa

5. Arbetskraftsinvandring och bemanningsföretag hotar kollektivavtal och arbetsrätt

Facklig kontroll krävs också över arbetskraftsinvandringen. För att komma förbi svenska kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar importerar allt fler svenska företag idag arbetskraft från utlandet. Kapitalexporten är en metod att komma förbi de svenska lönerna och arbetsmarknadslagstiftningen. Ägarna till storföretagen lägger ned industrierna i Sverige och bygger upp nya i Kina,… Fortsätt läsa

4. Om industrin försvinner raseras grunden för skola, vård och arbetstillfällen

Sverige håller på att avindustrialiseras. Avindustrialiseringen sker genom kapitalexport till länder i Asien och de båda amerikanska världsdelarna, som Kina, Indien, Brasilien och USA. Vad innebär kapitalexport? Enkelt uttryckt handlar det om hur stor del av ett lands sparande som investeras i det egna landet respektive som investeras utomlands. Om… Fortsätt läsa

3. Jobben avgör: Ska flyktingar förbli en arbetslös isolerad underklass – eller en del av samhället

Under åren 2014-2018 beräknas antalet asylsökande komma att uppgå till närmare 80 000 varje år. Detta innebär att antalet asylsökande per år kommer att tredubblas under dessa fem år jämfört med vad som gällt under de föregående 30 åren. När det gäller antalet beviljade uppehållstillstånd beräknas ökningen närma sig en… Fortsätt läsa

2. Ungdomar: Möjligheten att få jobb efter utbildning börjar bli en fråga på liv eller död

Innehåll A. Kampen mot knarket – en klassfråga B. Arbetslösheten slår hårdast mot unga C. Skolan måste uppvärdera yrkesinriktade program och öka chanserna till vidareutbildning senare i livet A. Kampen mot knarket – en klassfråga Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Det pågår en strid i hela Europa… Fortsätt läsa

Ett handlingsprogram för Malmö är ett handlingsprogram för morgondagens Sverige

Arbetarpartiets första handlingsprogram för Malmö På många orter skulle det var möjligt att låta ett handlingsprogram huvudsakligen handla om  frågor som har att göra med för- och grundskola, äldreomsorg och hemtjänst samt underhåll av bostäder och gator. Även när det gäller detaljer. Men detta är svårare när det gäller Malmö.… Fortsätt läsa

Skrytbyggen för sport och kultur – ny metod att plundra ’det offentliga’

Runt om i Sverige plundras den offentliga sektorn genom uppförandet av en rad jättelika kulturbyggen och s k multiarenor. Ofta går politiker i spetsen för dessa initiativ. På sina håll motiverar de lokala makthavarna dessa skrytbyggen med behovet av nya tillväxtmotorer i avindustrialiseringens Sverige. Men såvitt vi kan bedöma är… Fortsätt läsa