فارسی

Arbetarpartiet

حزب کارگر از شما می خواهد در نظربگیرید  که آیا می توانید درانتخابات روز ۱۴ سپتامبر امسال شرکت کنید . شما

می توانید در دو انتخابات از سه انتخابات روز ۱۴ سپتامبر شرکت کنید حتی اگر شهروند سوئدی نباشید.

سه رنگ مختلف برگه های انتخاباتی

برگه انتخاباتی سفیدرنگ  مختص مجلس سیاسی محلی ( شورای شهر Umeå) می باشد. به واسطه برگه های سفید انتخاباتی شما به حزبی رای خواهید داد که تصمیم می گیردچگونه مدرسه، مهد کودک ، خانه سالمندان، ورزش، فرهنگ و همچنین خانه های مسکونی مدیریت شوند .

شما می توانید در این انتخاب سهیم  باشید حتی اگر شهروند سوئدی نباشید.

برگه  انتخاباتی آبی رنگ  برای انتخابات مجلس سیاسی استانی ( شورای استانی Västerbotten) می باشد. به واسطه برگه های انتخاباتی آبی رنگ  شما به حزبی رای می دهید که تصمیم می گیرد بهداشت و درمان چگونه نظارت شود.

شما می توانید در این انتخاب سهیم  باشید حتی اگر شهروند سوئدی نباشید.

برگه انتخاباتی زرد رنگ برای انتخاب مجلس ملی به کار می رود. با برگه های انتخاباتی زرد رنگ شما به حزبی رای می دهید که دولت سوئد را بر می گزیند و قانون گذار می باشد .

شما باید شهروند سوئدی باشید تا بتوانید دراین انتخابات شرکت کنید.

شما می توانید به حزبهای متفاوت در هر یک از این انتخابات رای دهید

شما می توانید به سه حزب سیاسی متفاوت در این سه انتخابات رای دهید، یا به یک حزب سیاسی واحد در هر سه انتخابات رای دهید. شما می توانید به یک حزب در دو انتخابات و به یک حزب دیگر در انتخابات سوم رای بدهید. در


حزب کارگر (Arbetarpartiet) خواستار رای شما در دو  انتخابات از سه انتخابات می باشد.

ما امیدواریم که شما در انتخابات مجلس محلی و استانی به  حزب کارگر (Arbetarpartiet) رای دهید.

همانطور که در ابتدای این متن نوشته شده است، این دو مجلس در مورد مسائلی که مربوط به زندگی روزمره شماست  همچون آموزش، بهداشت و درمان تصمیم گیری می کنند.

برای شرکت در انتخابات شورای شهر جایی که شما از برگه انتخاباتی سفید استفاده می کنید و انتخابات شورای استانی با برگه رای آبی نیازی نیست که شهروند سوئدی باشید.

آن چه که شما نیاز دارید تا بتوانید رای دهید از قرار زیر می باشد.

۱ . شما باید دارای ویزا یا اقامت باشید .

۲ . حداقل  ۳ سال با ویزا یا اقامت در سوئد زندگی کرده باشید.

۳ . ساکن شهر امئو باشید و سکونتتان در امئو از تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۴ به ثبت رسیده باشد.

اگر شما شهروند اروپایی هستید قوانین دیگری  شامل حال شما می شود. در این صورت فقط کافیست که ساکن شهر امئو باشید و سکونتتان در امئو از تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۴ به ثبت رسیده باشد.


سیاست حزب کارگر

نمایندگان حزب کارگر از سال ۱۹۹۱ عضو شورای شهر امئو می باشند. شرحی مختصر از سیاستهای ما از این قرار است که ما می خواهیم که همه حقیقت را بدانند  چرا که دانستن واقعیت ها در در تصمیم گیری درست موثر است . مجلس محلی امئو در سه زمینه در طول ۱۰ سال آینده متقبل هزینه های اضافی خواهد شد. اما بودجه استان فقط کفاف دو زمینه از سه زمینه را خواهد داد. به همین دلیل باید همه حزبهای سیاسی دو تا از زمینه هایی را که مهم تر میدانند مطرح کنند. هر چیزی غیرازاین، کتمان حقیقت است.

۱ . جمیعت رو به افزایش است و طبیعتا افراد بیشتری نیاز به مراقبت خواهند داشت. این موضوع نوجوانانی را در بر خواهد گرفت که به مدرسه می روند  و همچنین افراد پیر بالای ۸۰ سال را شامل می شود. باید مدرسه های بیشتر و همچنین خانه هایی برای سالمندان ساخته گردد.

ما اعضای حزب کارگر وظیفه خود می دانیم که از سالمندان و دانش آموزانمان به خوبی مراقبت کنیم .

۲ . نیاز است که افراد بیشتری مشغول به کار شوند. در طول بیش از ۲۰ سال مجلس محلی سعی کرده از پرسنل خود بیش از حد توانشان کار بکشد. وظایف شغلی همچنان افزایش یافته و سنگین تر شده در حالی که بر تعداد پرسنل چندان افزوده نشده است. آنهایی که قدرت را در دست دارند سعی کردند  با استخدام کمتر افراد به صرفه جویی در هزینه ها بپردازند. اغلب زنان هستند  که کار مراقبت از سالمندان و دانش آموزان را به عهده دارند. زنها مجبور شده اند سخت کار کنند به طوری که آسیب دیده اند.

ما در حزب کارگر باور داریم که شورای محلی باید افراد بیشتری را استخدام کند تا کار مراقبت از سالمندان و دانش آموزان را به عهده بگیرند.

۳ . پروژه های غیر ضروری ساخته شده اند. صاحبان قدرت در شورای امئو (مجلس محلی ) در رقابت با شهرهای بزرگ سوئد  سرمایه هنگفتی را صرف ساختمان های غیر ضروری کرده اند.اما این هزینه ها برای مالیات دهندگان شهر امئو گران تمام شده است. مرکز فرهنگی که ساخته شد حدودا ۲۵۰ میلیون کرون گران تر از آن چیزی گشت که در آغاز گفته شد. استخری که میتوانست با ۱۰۰ میلیون کرون ساخته شود با ۴۰۰ میلیون کرون پایه ریزی شده است.

حزب کارگر میخواهد با جلوگیری از ساخت پروژه های غیر ضروری به صرفه جویی بپردازد. در این صورت می توان با پولی که صرفه جویی می شود افراد بیشتری جهت نگهداری از سالمندان و پیشرفت دانش آموزان استخدام کرد. این بدین معنی است که مردان و زنان بیشتری مشغول به کار خواهند شد. پرسنل کمتر بیمار خواهند شد. آموزش در مدرسه ها و مراقبت از سالمندان بهتر خواهد شد. اگر استخر را به نقطه دیگری از شهر انتقال دهیم در مرکز شهرترافیک  و آلودگی هوا کمتر خواهد شد. و مسلما ما محیط زیست بهتری خواهیم داشت.

ایران ویران شدن با بمب و تحریم نیاز ندارددموکراسی  نیاز دارد.

ایران یکی از آن کشورهایی است که در آن رهبرانش  با صادر کردن حکم اعدام  حقوق بشر را زیر پا می گذارند .  تابستان ۲۰۰۹ میلیونها  نفر ، از جمله بسیاری از جوانان معترض در ایران علیه این ظلم و ستم راهپیمایی کردند. به  همین منظور حزب کارگر ( Arbetarpartiet ) در امئو راهپیمایی هایی جهت حمایت ازجنبشدموکراسی خواه و  سبز ترتیب داده بود.

 بسیاری از کشورهایی که امروزه از کشور ایران انتقاد می کنند خود بارها و بارها دموکراسی را نقض کردند . یکی از این موارد دخالت در شرایط  سیاسی داخل ایران می باشد. برای مثال بریتانیا و شوروی (۱۹۱۱-۱۹۰۷ ) جریانی را در ایران  حمایت نمودند که منجر به شکست انقلاب مشروطه شد. در سال ۱۹۵۳بریتانیا و امریکا موجب درهم شکستن کابینه  محمد مصدق نخست وزیر وقت شدند. علت آن ترس  امریکا برای از دست دادن منابع  نفتی  ایران بوده است. در طول  دهه اخیر اسرائیل پیوسته  تهدید به بمباران نیروگاه هسته ای و منابع مهم طبیعی ایران کرده است. ایران همچنین در معرض تحریم های اقتصادی شدید قرار گرفته که بیشتر از همه به عموم صدمه وارد کرده تا به رهبران رژیم . حزب کارگر از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی، حقوق بشر، حقوق صنفی و سیاسی مردم حمایت می کند . همزمان ما تهدید مداوم  اسرائیل  به  ایران را نقد کرده و خواهان لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران هستیم.

تماس با حزب کارگر (Arbetarpartiet)

090-19 47 34  |  info@arbetarpartiet.se

Comments are closed