Lättläst svenska

Arbetarpartiet är ett av partierna i Umeå kommunfullmäktige. Vi har suttit i Umeå kommunfullmäktige sedan 1991. Förut hette vi Rättvisepartiet Offensiv. Arbetarpartiet vill ha din röst i valen till Umeå kommunfullmäktige och Västerbottens landsting den 14 september. I riksdagsvalet vill vi att du röstar bort Alliansen.

Tre olika färger på valsedlarna

Den vita valsedeln

används i valet till Umeå kommunfullmäktige. Med den vita valsedeln röstar du på det politiska parti som du vill ska bestämma om vardagens frågor. Det handlar om skola, förskola, äldreomsorg och handikappomsorg. Det handlar också om idrott, kultur samt om hur bostadshusen ska skötas.

Arbetarpartiet ställer upp i valet till Umeå kommunfullmäktige.

Den blå valsedeln

används i valet till Västerbottens läns landsting. Med den blå valsedeln röstar du på det parti som du vill ska bestämma om sjukvården.

Arbetarpartiet ställer upp i valet till Västerbottens läns landsting.

Den gula valsedeln

används i valet till riksdagen. Med den gula valsedeln röstar du på det politiska parti som du anser ska utse Sveriges regering samt stifta lagar.

I riksdagsvalet vill Arbetarpartiet att du röstar bort Reinfeldt och Alliansen. Välj en valsedel från Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet.

Du får rösta på olika partier i olika val

Du får rösta på tre olika politiska partier i de tre olika valen. Du får rösta på samma politiska parti i alla tre val. Du får rösta på samma parti i två val och på annat parti i det tredje valet. Det är många människor som väljer att rösta på olika partier i olika val. Det kan du också göra!

Arbetarpartiet ber om din röst i två val

Vi hoppas att du röstar på Arbetarpartiet i valet till Umeå kommunfullmäktige (vit valsedel). Vi hoppas också att du röstar på Arbetarpartiet i valet till Västerbottens läns landsting (blå valsedel).

Som vi har skrev tidigare så beslutar dessa två församlingar om de frågor som har med ditt dagliga liv att göra. Det handlar om bland annat skolan och sjukvården.

Arbetarpartiets politik

Arbetarpartiet har suttit i Umeå kommunfullmäktige sedan 1991. Vår politik handlar om att vi vill att alla ska känna till sanningen. Sanningen är viktig för att kunna fatta rätt beslut. Umeås kommun får ökade kostnader inom tre områden under de kommande tio åren. Men ekonomin räcker bara till två av de tre områdena! Därför måste alla politiska partier berätta vilka två områden de anser vara viktigast. Allt annat är att dölja sanningen.

1. Antalet människor ökar. Det bli fler människor att ta hand om. De gäller ungdomar som ska gå i skolan. Det gäller de gamla som är 80 år eller äldre. Fler skolor och bostäder för äldre måste byggas.

Vi i Arbetarpartiet anser att det är vår plikt att ta hand om våra skolelever och våra gamla.

2. Det behövs fler som arbetar. Under mer än 20 år har kommunen låtit sin personal arbeta hårdare och hårdare. Arbetsuppgifterna har blivit många fler och tyngre. Men ökningen av personalen har varit liten. De som har makten har sparat pengar genom att anställa för få. De som arbetar med att ta hand om våra gamla, våra skolelever och våra barn är oftast kvinnor. Kvinnorna har fått arbeta så hårt att de har blivit sjuka.

Vi i Arbetarpartiet anser att kommunen måste anställa fler som kan ta hand om skolelever och våra gamla.

3. Onödiga skrytprojekt har byggts. Makthavarna i Umeå har satsat mycket pengar på onödiga byggnader för att tävla med Sveriges största städer. Men det har kostat för mycket för Umeås skattebetalare. Ett kulturhus har byggts vid älven. Det har blivit cirka 250 miljoner kr dyrare än vad som sades från början. Ett badhus har börjat byggas vid Vasaplan. Det kostar 400 miljoner kr att bygga. Men det hade räckt med 100 miljoner kr. Båda dessa skrytbyggen kommer även kosta dyra pengar att driva. De ökade kostnaderna för kommunen ligger på 110 miljoner varje år. År efter år.

Arbetarpartiet vill spara på onödiga skrytprojekt. Då får vi pengar över för att anställa fler som arbetar med våra skolelever och våra gamla. Detta skulle innebära att fler kvinnor och män får jobb. Personalen blir mindre sjuka. Undervisningen i skolan och vården av de äldre skulle också bli bättre. Flyttar vi badhuset till en annan plats blir det färre bilar i centrala Umeå och mindre föroreningar i luften. Vi får en bättre miljö.

Vill du veta mer om Arbetarpartiet?

Eller vill du hjälpa oss i valet? Kontakta oss! Ring 090-19 47 34. Eller skriv ett mail till info@arbetarpartiet.se.

Comments are closed