Valmanifest för Umeå kommun och Västerbottens landsting

VI MÅSTE TA TILLBAKA UMEÅ


Denna skrift fyller tre funktioner. Den utgör inledningen till en berättelse om Umeå med omnejd. Den utgör också början på ett handlingsprogram för norra Sverige med betoning på Västerbotten och kuststäderna Ö-vik, Vasa och Skellefteå. Slutligen utgör skriften ett valmanifest för Umeå och Västerbotten – inför valen till kommunfullmäktige och landstinget söndag den 9 september i år.

Varför denna rubrik: Vi måste ta tillbaka Umeå?

Den tråkiga förklaringen är att stora värden håller på att glida de anställda i kommunen och landstinget samt umeborna ur händerna. Det handlar både om ekonomiska och demokratiska värden. Den mandatperiod som nu närmar sig sitt slut kommer att efterlämna en dålig eftersmak. Alla ska kunna leva på sin lön. Egentligen är det en stor och fin sak att erbjuda alla sina anställda möjligheten att jobba på heltid.

Men när det ursprungliga erbjudandet är formulerat så att du riskerar sparken pga arbetsbrist om du inte har tackat ja inom fem arbetsdagar – då förvandlas erbjudandet till ett hot. Tack vare ett initiativ från ett antal modiga kommunalare tvingade ”styrkan från golvet” bossarna – både politiker och chefer – att backa. Hotet förvandlades till ett erbjudande.

Det största i denna skrift är insikten om vilken positiv kraft som ”styrkan från golvet” utgör. Om denna styrka används rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer produktion, mer trivsel, större trygghet men mindre frånvaro. Både för elever och äldre, anställda och övriga umebor.

Det mest tragiska är att denna insikt finns bland vissa chefer och politiker. Men just nu – när du läser detta – pågår utrensning av dessa. Bakom utrensningen står stora, gamla och trötta partier tillsammans med ett skikt tjänstemän som tror på ”management by fear”.

Vi skulle kunna nämna fler negativa exempel från de två senaste mandatperioderna (från 2010 och framåt) som skrytprojektet Kulturväven, det överdimensionerade och miljömässigt felplacerade äventyrsbadet Navet, de fördjupande översiktsplanerna som slog sönder stadsplaneringen eller den allt farligare luften i centrala Umeå. Men det gör vi inte. Istället ska vi för dig redovisa de fyra åtgärder vi anser vara de absolut viktigaste, av en lång rad viktiga åtgärder, för att ta tillbaka Umeå.

Arbetarpartiets fyra främsta prioriteringar inför valet till Umeå kommunfullmäktige och Västerbottens landsting:

  •  Styrkan från golvet måste släppas lös. Detta kan endast ske genom en maktförskjutning till förmån för personalen och medborgarna i Umeå – bort från de gamla, trötta och pensionsfärdiga ”hjältarna” bland politiska och administrativa bossar.
  • Miljöfrågorna måste åter ställas på dagordningen. I Umeå handlar det om att luftföroreningarna i centrala stan måste minska. Idag är luften farlig att andas – speciellt under den långa kalla årstiden. Det krävs även en reningsanläggning för att undanröja hotet från algblomning i Nydalasjön.
  • Vardagsverksamheterna måste gå före skrytprojekt. Väven och Navet berövar skola och omsorger, underhåll av gatunät och fastighetsbestånd, cirka 100 miljoner kronor. Varje år! Nya skrytprojekt som en exklusiv och oansvarigt dyr färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa är oacceptabelt. Det är dags att utbildning, omsorg, underhåll och miljön kommer främst.
  • Demokratin måste försvaras. Detta betyder att vi måste slå vakt om ett samhälle där lagarna beslutas i en riksdag som utsetts i allmänna och fria val. Samma lag ska gälla för alla, och alla ska vara lika inför lagen. Hedersförtryck och idéer om parallellsamhällen måste bekämpas. Ansvaret för denna kamp ligger på oss alla, oavsett om vi är födda i Sverige eller inte. Detta är inte enbart en rikspolitisk fråga. På senare tid har den framträtt med full kraft även i Umeå och i längden måste alla välja sida.

Hjälp oss ta tillbaka Umeå.

Comments are closed