Sverige behöver ett krisprogram – till försvar av sjukvård, äldreomsorg, skola och pensioner

Regeringen och SD förstår inte situationens allvar – men oppositionen är inte bättre

Vad står
Arbetarpartiet för?

Arbetarpartiets rötter går tillbaka till 1973. I Umeå har vi arbetat i kommunfullmäktige sedan 1991. Veckans Nyheter är namnet på vår tidning, poddradio och webb-tv. Detta är våra viktigaste redskap – tillsammans med vår politik.
Vi hoppas kunna samarbeta med Dig.

Vår ambition är att bidra i uppbygget av ett nytt alternativ på riksplanet inför valet 2026 – en framtidens arbetarrörelse.

Stöd gärna detta arbete med ett bidrag – litet eller stort.

Swisha oss på 123 059 55 61!

Våra representanter i Umeå kommunfullmäktige

Davis Kaža
redaktör Umebladet
Marika Atlegrim
biomedicinsk analytiker
Patrik Brännberg
läkare NUS
Frank Pettersson
sjuksköterska NUS

Sverige behöver ett krisprogram

Sverige står inför en allmän samhällskris.
Den politiska krisen är redan här. Två avgörande orsaker:
■ Socialdemokraterna har förlorat den dominerande roll partiet haft sedan 30-talet, både vad gäller storlek och politisk initiativkraft. Många från LO-grupperna, som tidigare vände sig till S, röstar idag på Sverigedemokraterna. S har blivit för beroende av olika stödpartier.
■ SD är idag lika stora som Moderaterna – som varit det största borgerliga partiet sedan slutet på 70-talet. M och SD kan samarbeta mot S, men drar allt oftare åt olika håll.

Ett av den politiska krisens resultat är att de senaste regeringsbildningarna har varit sällsynt principlösa. De har i första hand syftat till att besätta ministerposterna – inte till att lösa Sveriges tilltagande problem. Nämnas bör ökade inkomstklyftor, segregering och bristande resurser inom bland annat sjukvård, äldreomsorg och skola.

En ekonomisk kris läggs nu ovanpå den politiska. Sverige befinner sig i en allvarlig konjunkturnedgång. Arbetslösheten förutspås öka, för svenskarna i allmänhet, men särskilt för utlandsfödda. Den höga inflationen slår hårdast mot lågavlönade arbetare och pensionärer. Och facken lade sig platt i avtalsrörelsen. Den ofta hårt belånade medelklassen drabbas av räntehöjningarna. Reallöner och små besparingar har urholkats dramatiskt.

Varken regeringen och SD, eller den S-ledda oppositionen, har visat någon väg ur krisen. Dessa faktorer gör att Sverige hotas av en allmän samhällskris. Detta är bakgrunden till att Arbetarpartiet bedriver en kampanj för ett nationellt krisprogram.

Du kan bli en del av vår kampanj.