24 år av kamp – i och utanför kommunfullmäktige

För 24 år sedan valdes representanter för vad som idag kallas Arbetarpartiet (tidigare Rättvisepartiet Offensiv) in i Umeå kommunfullmäktige. Under de gångna åren har vi deltagit i en rad kampanjer. Våra kärnfrågor har hela tiden handlat om:

att försvara personalens arbetstillfällen och rättigheter genom att bekämpa
nedskärningar
att förbättra luften vi andas, vilket kräver en demokratisk stadsplanering
att bekämpa kvinnoförtryck inom kommunen och på universitetet
att föra en aktiv kamp mot rasism och nazism
att bekämpa skrytprojekt, mygel och politikerförmåner
att stoppa privatiseringar och vinster i välfärden
att försvara ungdomsgårdar och samtidigt bekämpa droger

Vi var inblandade i denna typ av strider långt före vi valdes in i kommunfullmäktige. Sedan vi tog plats i fullmäktige 1991 har bekämpat samma orättvisor både utanför och inne i ”parlamentet”. Det är förmågan att kombinera demonstrationer och strejker med debatter inne i fullmäktige som bidragit till Arbetarpartiets styrka. Vi redogör här för några av våra viktigaste insatser.

Symbolisk blockad mot Café Göteborgblockaden
I mars 2014 organiserade Arbetarpartiets ungdomsförening Socialistisk Ungdom en symbolisk blockad utanför Café Göteborg. Skälet var att kaféet bröt mot kollektivavtalet genom att erbjuda ungdomar s.k ”provjobb”, vilket innebar att de tvingades arbeta utan lön. Vår aktion, och andras ageranden, bidrog till att ge kaféägarna en näsbränna.

lustkontraktetSamarbete stoppade ”lustkontraktet”
År 2010 uppdagades att Umeå kommun ville tvinga de anställda inom äldreomsorgen att underteckna ett kontrakt där de lovade att ”visa lust och vilja för arbetet”. Förnedrande, tyckte många och vägrade skriva under kontraktet. En av våra medlemmar drev frågan inom fackförbundet Kommunal. Arbetarpartiet tog även upp frågan till debatt i kommunfullmäktige. De samlade protesterna ledde till att lustkontrakten skrotades.

Samarbete räddade ungdomsgårdarUngdomsgårdar_0001
Ungdomsgårdarna har gång på gång hotats av nedskärningar. Tillsammans med ungdomar och personal har vi lyckats organisera flera protestaktioner, varav den största ägde rum 1996. Då demonstrerade 1 000 ungdomar och lokalvårdare tillsammans utanför fullmäktige. Det ursprungliga sparförslaget på 5,1 miljoner minskades i efterhand till 1,1 miljon. Detta var en verklig seger.

Punktstrejker mot nedskärningar inom äldreomsorgen

Åsa-varningsstrejkI början av 2000-talet samarbetade vi med personal inom äldreomsorgen inom ramen för ”Nätverket mot nedskärningar”. Åren 2000, 2001 och 2005 organiserade nätverket fyra vågor av punktstrejker mot nedskärningar inom främst äldre- och handikappomsorgen. Den största protesten organiserades år 2000 då 29 arbetsplatser strejkade samtidigt – en av de bredaste arbetsplatsprotesterna i Umeås historia. Många minns med stolthet den enighet som fanns bland personal och anhöriga.

Kamp mot nazism och rasism i Umeå sedan 1989
Lördagen den 7 september 2013 marscherade Svenska Motståndsrörelsen i Umeå (bild nedan). Detta väckte ursinne bland umeborna. Två dagar senare slöt över 3 000 umebor upp på Rådhustorget för att visa sin avsky mot nazisterna. Medlemmar i Arbetarpartiet var med bland arrangörerna. Båda lokaltidningarna publicerade helsidesannonser med texten ”Vi är umeåbor. Vi tar ingen skit”. Det kändes väldigt bra att få vara med och ena en hel stad mot nazismen.
Vi har fört denna kamp sedan 1989.

nazis1

15 år av kamp mot kvinnoförnedring:
Bekämpat privatposeringafrodite-klipp
Våren 1999 tänkte sexshopen Afrodite i Holmsund starta s.k privatposering med unga tjejer. Privatposering är ofta första steget in i prostitution. En kampanj tillsammans med högstadieelever, föräldrar och frikyrkor i Holmsund bidrog till att sexshopen inte fick sitt hyreskontrakt förnyat. Protesterna uppmärksammades i allt ifrån lokala ”Holmsunds Skärgårdskrönika” till riksradion.Nej till callgirl-verksamhet
I mars 2014 avslöjade Arbetarpartiet att en före detta manlig modell erbjöd ungdomar att delta på fester med löften om 1 000 kr i handen och gratis sprit. Denna typ av verksamhet syftar till att bygga upp ett kontaktnät av tjejer som sedan kan ”hyras” ut till andra som vill ”spetsa” sina fester med unga tjejer. Detta kan i sin tur bli inkörsporten till prostitution. Avslöjandet ledde till protester från Arbetarpartiet och andra som kämpar för kvinnors rätt.
Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.