Arbetarpartiet fördömer den ryska statsledningens militära angrepp mot Ukraina

Arbetarpartiet fördömer den ryska statsledningens militära angrepp mot Ukraina i hårdast tänkbara ordalag. Vi uppmanar den ryska statsledningen att omedelbart upphöra med våldshandlingarna. Vi varnar för konsekvenserna av en ytterligare upptrappning av konflikten. En invasion av Ukraina i syfte att ockupera landet och byta ut dess statsledning kommer att i första hand att drabba den ukrainska befolkningen – men också den ryska! Detta visas av USA:s, och dess allierades, totala nederlag i Afghanistan och Irak. Trots 20-åriga krigsinsatser. Priset för dessa båda ockupationer har varit fruktansvärt högt bland annat i Afghanistan och Irak. Men även i USA. Kostnaderna kan räknas i människoliv, dollar och minskad politisk prestige för väst. Konsekvenserna av invasionerna är kännbara än idag – inte minst i Mellanöstern.

USA:s nederlag i Afghanistan och Irak kan inte ha undgått president Putin och den ryska regeringen. Skulle den ryska statsledningen göra ett försök att invadera och ockupera Ukraina kommer ett sådant försök, med största sannolikhet, även det att sluta med ett nederlag. Och konsekvenserna kommer att bli oöverskådliga – även för den ryska statsledningen.

Det är lika självklart för oss att kritisera president Putin och den ryska regeringen för dess krigshandlingar idag som det var för oss att kritisera USA:s, och dess allierades, krigshandlingar för 20 år sedan.

Vi anser inte att det som händer nu utgör ett skäl för Sverige att gå med i Nato. Den svenska utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken ska bestämmas på hemmaplan. Den ska varken bestämmas i Washington, Bryssel eller Moskva.

Lämna en kommentar