Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå kommun 2018

Den absolut centrala punkten i Arbetarpartiets Alternativbudget innebär en satsning på Umeå kommuns arbetare, som helt övervägande består av kvinnor. Detta är alltså en budget för arbetarkvinnorna inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, hemtjänst, måltidsservice och lokalvård. Vi gör också en rad andra satsningar – bland annat på en kvinnojour med speciell kompetens för att hjälpa kvinnor och barn som utsatts för hedersförtryck.

Det är fem olika områden vi betonar särskilt. Budgeten börjar med en s.k ”brödtext” där vi redogör närmare för dessa fem för oss så viktiga områden. Sedan kommer budgeten i siffror. Här råder den omvända världen. Om det exempelvis står att Arbetarpartiet vill ha -62,9 miljoner inom äldreomsorgen så betyder detta att vi vill satsa 62,9 miljoner mer på äldreomsorgen. Varför det finns ett minus före satsningen beror på att det kostar kommunens ”kassaskåp” 62,9 miljoner. Om det exempelvis står 90 miljoner (varken plus eller minus) efter kommunstyrelsen (KS) beror det på att vi vill ”ta” 90 miljoner från KS. Detta är ekonomiavdelningens regler för hur en budget ska ställas upp – och vi har bara att lära oss.

Klicka här för att läsa budgeten!