Arbetarpartiets tre profilfrågor inför kommunvalet i Umeå

Vardagsverksamheter före skrytprojekt

1. Den första av våra tre huvudfrågor är en ökning av personaltätheten – med betoning på äldreomsorg och hemtjänst. Vi vill även öka lärartätheten i skolan och personaltätheten i förskolan. Men i vår Alternativbudget i juni blir huvudsatsning på äldreomsorg och hemtjänst. Det är där som situationen är mest akut med de högsta sjuktalen och de största svårigheterna att få vikarier vid sjukdom. En sådan satsning kommer att få flera positiva effekter: ökad arbetsglädje, minskade kostnader för sjukfrånvaro och yrket blir mer attraktivt för ungdomar.

2. Den andra huvudfrågan handlar om två saker som inte kan separeras, nämligen stadsplanering och luftkvalitet. Översiktsplanen från 2011 öppnade dammluckorna för en rad skyskrapor och skrytbyggen som kulturväven och äventyrsbadet. Detta får två effekter. Dels sopas centrala Umeås låga profil (som trivsam småstad) bort – inklusive viktiga grönområden. Dels innebär ökningen av fordon att de höga utsläppen av kvävedioxid, som inneburit ett lagbrott sedan den 1 januari 2006, kommer att fortsätta att skada umebornas hälsa.

I tidigare Alternativbudgetar har vi presenterat åtgärder som omedelbart kan förbättra luften – typ samordnade varutransporter. Men ska luften förbättras måste äventyrsbadet (som placerats på ett katastrofalt ställe trafik- och miljömässigt) krympas och ett nytt jätteprojekt som en Evenemangsarena stoppas. Vi kommer att försvara grönområdet Hamrinsberget till sista blodsdroppen. De styrandes nonchalans mot miljölagarna kommer att driva fram en ny ”dungensituation” från 1977.

3. Vardagsverksamheter som skola-förskola måste gå före skrytprojekt. Vad gäller finansiering och framtid (FoF) kommer vi, i vår Alternativbudget, att skapa utrymme för ökade investeringar på skolor och förskolor. Många gamla lokaler dras med fuktskador och andra är nedslitna. Ökningen av elever fram till 2022 innebär att Umeå måste bygga nya skollokaler motsvarande tio F-9 skolor. Till detta kommer signaler från regeringen att storleken på klasserna i grundskolan bör minska.

Umeå står inför ett vägval: skrytbyggen eller satsningar på vardagsverksamheterna. Vi sparar omedelbart 300 miljoner på att krympa äventyrsbadet. Vi vill dessutom utreda om det a) går att bygga bostäder på grusplanen intill Mimer, b) samtidigt som vi bestämmer en ny plats för en mindre version av badet på något av de platser som tiskuterades tidigare. På sikt sparar vi ytterligare hundratals miljoner genom att låta stadsbiblioteket stanna vid Vasaplan i kombination med att vi omedelbart påbörjar arbetet med att försöka hyra ut lokalerna i Kulturväven – med sikte på att avveckla kommunens engagemang i detta skrytbygge.

Umeå kommun står inför en väldig investeringsvolym vad gäller skolor/förskolor. Ska detta klaras, samtidigt som vi genomför en nödvändig ökning av personaltätheten, måste vi sätta stopp för det storhetsvansinne som präglat kommunens satsningarna under det senaste decenniet.

Sammanfattning

Umeå står vid ett vägval! Vad ska prioriteras: vardagsverksamheter eller skrytprojekt?

a) Arbetarpartiet vill öka personaltätheten, med början inom äldreomsorg och hemtjänst.

b) Arbetarpartiet vill prioritera upprustning av gamla – och satsningar på nya – lokaler inom skola och förskola före satsningar på vad vi anser vara skrytprojekt typ kulturväv och äventyrsbad.

c) Arbetarpartiet vill förbättra luftmiljön genom en bättre stadsplanering där skrytprojekten pressas tillbaka. Våra första åtgärder blir att stoppa flytten av stadsbiblioteket och utreda möjligheten att bygga bostäder där det trafik- och miljömässiga katastrofprojektet äventyrsbadet är tänkt att ligga (vid Mimerskolan) och samtidigt hitta en ny plats för ett mindre bad.

Vi finansierar stora delar av våra satsningar genom att omedelbart (oavsett placering) krympa äventyrsbadet från ca 400 miljoner till ca 100 miljoner. På sikt skaffar vi oss ytterligare medel, både till investeringar och drift, genom att minska kommunens engagemang i Kulturväven och stoppa framtida skrytbyggen som en Evenemangsarena.

Välj Arbetarpartiet – tidigare Rättvisepartiet Offensiv – i valen till Umeå kommun och Västerbottens landsting!

I riksdagsvalet röstar du bort Reinfeldt – använd en S- eller V-valsedel!

För dig som vill göra något de 1 460 dagarna mellan valen, hör av dig på info@arbetarpartiet.se eller 090-19 47 34.

Comments are closed.