Demokratisk stadsplan för renare luft

De politiska makthavarna har känt till problemen med luftföroreningar i centrala Umeå sedan i slutet av 1960-talet. Trots att luftföroreningarna innebär allvarliga hälsorisker så uppvisar Umeås ledande politiker en provocerande ovilja att göra något åt problemen. Istället har man gett grönt ljus åt en rad trafikalstrande byggprojekt i centrala Umeå… Fortsätt läsa

Våldet mot kvinnor ökar på jobbet

Frågan om att stoppa våld mot kvinnor är en huvudfråga för Arbetarpartiet. Detsamma gäller kampen mot sexuella trakasserier och våldtäkter. Kampen för kvinnofrid måste föras av både kvinnor och män. År 2013 anmäldes 27 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. Antalet anmälningar av kvinnomisshandel har… Fortsätt läsa

Kampen mot knarket – en klassfråga

Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Det pågår en strid i hela Europa och i USA. Att två amerikanska delstater legaliserat försäljning av hasch över disk sänder oroväckande signaler. Drogliberalerna flyttar fram sina positioner. De måste slås tillbaka. Uppbygget av en folkrörelse spelar en central roll. Kampen mot… Fortsätt läsa

Så vill Arbetarpartiet lösa den akuta krisen för välfärden i Umeå

Som vi berättade på i Tema 2 så talar makthavarna allt oftare, gärna via media, om att det krävs väldiga nedskärningar under den kommande perioden. Bara under nästa år talas det om uppåt 300 miljoner. Budskapet syftar till att förbereda personalen inom basverksamheterna på en ytterligare minskad personaltäthet samt på minimala löneökningar.… Fortsätt läsa

Mer personal krävs inom äldreomsorg och skola – med makt att organisera arbetet

Ökningen av äldre och elever kräver väldiga investeringar. Låt oss börja med äldreomsorgen. Under nästa mandatperiod (2015-2018) fortsätter resursbehoven att växa inom vård och omsorg. Lägger vi ihop kostnadsökningarna för de kommande fyra åren beräknas dessa uppgå till nästan 200 miljoner kr jämfört med idag. Bryter vi ned ökningen får… Fortsätt läsa

Skrytbyggen för en miljard – priset för att Umeå skulle få bli kulturhuvudstad

Istället för att ”koppla upp sig” mot samtidens största utmaningar – att påbörja en omställning/utveckling av grön produktion för att bidra i kampen mot miljöhoten och samtidigt bekämpa industridöden för att rädda inlandet – satsade alltså kommunledningen på s.k. kulturdriven tillväxt. Den ”kulturdrivna tillväxten” är ett direkt löjligt begrepp –… Fortsätt läsa

Kulturdriven tillväxt – eller grön industriproduktion

■ Kulturdriven tillväxt innebär en omfördelning från kommunen till fastighetsspekulanter Som vi ska se hänger den akuta krisen för välfärden, och valet av nya långsiktiga tillväxtmotorer mycket nära samman. Kommunens val av ny långsiktig tillväxtmotor resulterade nämligen i satsningen på den s.k. ”kulturdrivna tillväxten”. Detta blev en mycket dyr affär… Fortsätt läsa

Den akuta krisen för välfärden – och valet av nya långsiktiga tillväxtmotorer

Umeå kommun har en stark ekonomi – men en svag och ansvarslös ledning I april skrev Västerbottens-Kuriren att Umeå kommun står inför ett stålbad. De närmaste åren kommer att präglas av väldiga nedskärningar. Detta sänder signaler till kommunens alla anställda – men också till alla elever, vårdtagare och anhöriga – om… Fortsätt läsa

24 år av kamp – i och utanför kommunfullmäktige

För 24 år sedan valdes representanter för vad som idag kallas Arbetarpartiet (tidigare Rättvisepartiet Offensiv) in i Umeå kommunfullmäktige. Under de gångna åren har vi deltagit i en rad kampanjer. Våra kärnfrågor har hela tiden handlat om: att försvara personalens arbetstillfällen och rättigheter genom att bekämpa nedskärningar att förbättra luften… Fortsätt läsa

Kommunvalet i höst avgör Umeås färdriktning för årtionden framöver

Ta chansen att förändra Umeå till det bättre – söndagen den 14 september Det är bråttom med att ändra Umeås färdriktning. Över en miljard av umebornas skattepengar har (hittills) satsats på Kulturhuset ”väven” på kajen och på det felplacerade äventyrsbadet intill Mimerskolan. Detta hotar att ruinera kommunens ekonomi. Makthavarna talar… Fortsätt läsa