Bekämpa alkoholmissbruk och knark

Drogfritt nattkafé – alternativ till studentpubarna

Arbetarpartiet har länge drivit kravet på att Umeå Studentkår ska öppna ett drogfritt nattöppet kafé som alternativ till studentpubarna, med exempelvis drogfria spelningar med lokala band. När S styrde kåren 2012-2013 såg detta projekt ut att bli verklighet. Under det nuvarande styret, bestående av Vänstern och Liberalerna, har dock den planerade verksamheten bantats och fasats ut.

Kårerna bör sprida informationsmaterial kring de skadliga effekterna med exempelvis hasch och amfetamin samt uppgifter om vart man kan vända sig med sina egna eller en kompis drogproblem.

Vi arbetar för en större insikt om faran med de alkoholtraditioner som finns på universitetet. I detta ingår ett kraftfullt agerande mot alla former av sexuella trakasserier och förnedrande nollningstraditioner.

1 av 3 studenter dricker så mycket alkohol att de riskerar alkoholskador (Källa: SvD). Många grundlägger ett alkoholmissbruk under just studietiden. En del i detta beror på att många studentaktiviteter är knutna till alkoholkonsumtion. Det finns en underliggande press att dricka alkohol ofta.

En fjärdedel av studenterna har testat narkotika. Av de som testat narkotika är det 1 av 3 som går vidare till regelbundet drogmissbruk. Knarket måste bekämpas. Idag sprids en myt om att hasch och marijuana är ofarligt. Sanningen är att hasch kan orsaka permanenta hjärnskador, i synnerhet hos unga, samt psykoser. Våra politiska motståndare i kampen mot knarket är främst Centerpartiets Ungdomsförbund, Cuf, och Folkpartiets Ungdomsförbund, Luf. Både Cuf och Luf vill att hasch ska få säljas över disk! Luf vill dessutom göra det lagligt att bära runt på heroin, kokain, GHB eller amfetamin. Detta skulle underlätta knarklangningen väsentligt. En hård attityd mot knarket måste förenas med respekt och stöd till den missbrukare som vill lägga av.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.