Ett bokslut över Vänsterpartiets styre av Umeå (ihop med S) åren 2010-2014

Efter valet 2010 bildade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den lokala regeringen i Umeå. Tillsammans hade V och S en majoritet i Kommunstyrelsen. Däremot hade dessa två partier ingen egen majoritet i kommunfullmäktige (de hade endast 32 av 65 mandat). Redan i själva utgångsläget var S och V tvingade att utforma sin politik så att de kunde få stöd av Alliansen eller Miljöpartiet. Då MP gick samman med Alliansen i samband med Nydalasjöns framtid var S och V tvingade att vända sig till Arbetarpartiet.

Nu har detta inte lett till några stora ideologiska strider mellan S och V å ena sidan och Alliansen å den andra. Tragiskt nog har dessa båda partigrupper varit överens både om de två största förändringarna under mandatperioden. Dels om bygget av de båda skrytprojekten kulturhuset väven vid kajen och äventyrsbadet på Mimerskolans bollplan. Dels om den fördjupade översiktsplan som öppnade för den hänsynslösa omvandlingen av Umeås stadsbild som sopade bort Umeås trevliga småstadskaraktär till förmån för ett 15-tal höghusprojekt, trafikkaos och en ytterligare försämrad luftmiljö i centrum.

Låt oss titta lite närmare på Vänsterpartiets roll i det tragiska drama som har utspelat sig i Umeå kommun efter valet 2010. Med Vänsterpartiet i en av huvudrollerna.

Vänsterpartiets första svek:
Flytten av stadsbiblioteket bort från Vasaplan

Inför valet 2010 lovade Vänsterpartiet, med Tamara Spiric i spetsen, att slå vakt om stadsbibliotekets placering i sina nuvarande lokaler vid Vasaplan. Men direkt efter valet 2010 gjorde Vänsterpartiet och Socialdemokraterna upp om att styra Umeå kommun tillsammans. Det första som hände var att V accepterade att flytta stadsbiblioteket till kajen. Detta var ingen eftergift från V:s sida. Flytten av stadsbiblioteket till kajen var en nödvändighet – för alla som stödde bygget av kulturhuset Väven på kajen. Och det gjorde Vänsterpartiet.

Vi kan alla läsa hur V själva uttrycker sin syn på den s k Kulturväven då detaljplanen antogs av Umeå kommunfullmäktige den 29/8-2011. Partiet lämnade då en särskild protokollsanteckning med följande text: ”Vänsterpartiet står bakom projekterande och byggande av det planerade Kulturhuset. Inte enbart utifrån en passiv position, utan (V) har genom att vara aktivt och pådrivande i beslutsprocessen verksamt dragit sitt strå till stacken”. Inget annat parti ansåg sig manat att så tydligt markera sitt stöd för Kulturväven vid detta fullmäktige. Arbetarpartiet var det enda parti som röstade nej till projektet.

Vänsterpartiets andra svek:
Arbetarkvinnorna offras för stödet till skrytprojektet ”väven” vid kajen

Dessa formuleringar rörande kulturhuset väven är glasklara. Vänsterpartiet stödde satsningen för 915 miljoner på kajen. De berömmer sig till och med för att ha varit ”aktivt och pådrivande i beslutsprocessen”. Och eftersom den huvudsakliga verksamheten i kulturhuset Väven består av just stadsbiblioteket så var det fullständigt logiskt av V att stödja en flytt av stadsbiblioteket till kajen. Å andra sidan visar det hur falskt och cyniskt V uppträdde före valet 2010 då man lovade att försvara stadsbibliotekets placering vid Vasaplan. Och merkostnaden för att bygga denna ”kulturväv”, i jämförelse med att stadsbiblioteket fått vara kvar vid Vasaplan, ligger på 90 miljoner kr per år. Lägger vi dessutom till merkostnaden för Äventyrsbadet blir den totala fördyringen ca 110 miljoner kr per år.

Här begick V ytterligare ett svek. Mot arbetarkvinnorna. Det spelar sedan ingen roll hur många gånger som Tamara Spiric nämner begreppet feminism. Merkostnaden på ca 110 miljoner kr per år, år efter år efter år, måste tas någonstans ifrån. Och varifrån kan pengarna tas? De kommer att tas ifrån de kvinnodominerande yrkena inom äldreomsorg och hemtjänst samt för- och grundskola. Återigen: stödet för skrytprojekt innebär väldiga ekonomiska merkostnader. Dessa kommer att slå mot personaltätheten inom de kvinnodominerade yrkena.

Vänsterpartiet sviker här arbetarkvinnorna med samma lätthet som de svek alla som trodde att partiet skulle slå vakt om stadsbibliotekets placering vid Vasaplan.

Tredje sveket:
Ett bad vid Mimer garanterar fortsatta miljöbrott och hot mot umebornas hälsa

Bygget av kulturhuset Väven för 915 miljoner och Äventyrsbadet som håller på att byggas vid Mimerskolan för uppåt 400 miljoner kr innebär inte endast ett farligt spel med kommunens ekonomi. Det innebär fortsatt brott mot miljölagarna – och ett farligt spel med umebornas hälsa.

För att de ekonomiska kalkylerna för dagens Äventyrsbad ska gå ihop krävs cirka 375 000 besökare om året. Detta innebär över 1 000 besökare per dag. För att uppnå denna siffra måste folk komma även från Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm. Självklart kommer dessa, och även många umebor, att ta sig till badet med bil. Om detta har länsstyrelsen skrivit att det kommer att leda till en ”trafikinfarkt”. Med tanke på att Umeå kommun redan bryter mot miljölagarna, genom för höga koncentrationer av kvävedioxid i luften p g a bilarnas avgasutsläpp, är placeringen av Äventyrsbadet rent kriminell ur miljösynpunkt. Och vi menar kriminell rent bokstavligt. Bygget av äventyrsbadet, mitt inne i centrala Umeå, kommer att leda till ytterligare höjda koncentrationer av kvävedioxid. Detta innebär att Umeå kommuns politiska makthavare med berått mot fortsätter att bryta mot miljölagarna (vilket de gjort varje år sedan lagarna infördes 2006). Det innebär också att de styrande med berått mod gör luften i centrala Umeå ännu farligare att andas – något som luften varit under en mycket längre tid än sedan 2006.

Ytterligare delar av bokslutet

* Tio kilometer extra skidspår för 40 miljoner kr – Only in Umeå

Inför antagandet av den fördjupade översiktsplanen över Universitetsstaden dök det upp något osannolikt. Ett enda skidspår till en kostnad av uppemot 40 miljoner kr! Fritidsnämndens anslag innebär säkert att det varje år dras (minst) 50 skidspår – som en naturlig del av den årligen återkommande verksamheten under vintertid. Men ingen har någonsin trott att ett enda skitspår skulle kunna kosta uppåt 40 miljoner kr. Ett spår för 40 miljoner kr som tillför kommunen tio (inte mer) extra kilometer spår!?

Hur kan politikerna ha mage att lägga ett sådant förslag för att göra av med Umeås skattepengar så snabbt? Svaret är att det handlar om att förverkliga en ”vision”. Visionen går ut på att binda samma existerande skidspår vid Nydala med existerande skidspår i Gammliaskogen. Men för att klara detta måste tio nya kilometer skidspår byggas – och dessa måste då passera stora vägsystem. Detta innebär i sin tur att tio broar måste byggas samt två tunnlar. Broarna måste ha tillräcklig bärkraft, och tunnlarna vara tillräckligt långa och flacka, för att en pistmaskin ska kunna passera. På detta sätt kan ett enda skidspår som ger tio nya kilometer spår kosta uppåt 40 miljoner kronor. Som ni minns var Vänsterpartiet med och anslog pengar till Kulturväven på kajen och till det nya badhuset vid Mimerskolan. Och när idén om ett skidspår för 40 miljoner kr fördes fram utgjorde Lasse Jacobsson, tekniska nämndens ordförande (V), spårets enda försvarare i Umeå kommunfullmäktige. Han var inte den enda som röstade för spåret. Men ingen annan hade mage att försvara spåret. Jacobssons argument för spåret var lika fantastiskt som kostnaden. Jacobsson trodde att folk skulle börja ta skidan till jobbet vilket givetvis skulle vara miljövänligt! (och så anklagas Fi för att vara flummiga)

I Arbetarpartiet föredrar vi att satsa på utökad busstrafik i kampen för miljövänliga transportmedel. Och vi får en hel del extra busstrafik för 40 miljoner. Om förslaget att satsa 40 miljoner kr för ett enda skidspår – tillsammans med det orediga snacket om att folk skulle börja åka skidor till jobbet vilket skulle vara bra för miljön – kan vi bara säga en sak: Only in Umeå.

* Röstade för översiktsplanen som används för att utplåna Umeås trivsamma småstadskaraktär

I augusti 2011 antogs en Fördjupad översiktsplan för Umeå kommun och dess centrala stadsdelar. I denna släppte kommunen på kravet att byggnader i centrala Umeå fick vara max 3-4 våningar höga – till fastighetsägarnas- och spekulanternas fromma. Konsekvensen blev att höghusprojekten nu växer fram som svampar ur jorden. Grönområden och kulturvärden hotas. Bland annat fick det anrika Thornbergska huset, i funkis-stil, lämna plats för hotell och galleria i glas och stål. Steg för steg håller Umeås trivsamma karaktär att gå förlorad – med Vänsterpartiets goda minne. Stödet till översiktsplanen utgör ett av de tyngre bevisen på V:s kapitulation inför de lokala fastighetsspekulanterna.

* Inte tagit strid mot vinster i välfärden.

På riksplanet driver Vänsterpartiet frågan om att partiet inte kommer att sätta sig i en regering som inte vill förbjuda vinster i välfärden. Under de år som Vänsterpartiet suttit i Umeås lokala regering har inga principiella beslut fattats om att kommunen ska motverka vinsterna i välfärden. Sedan tidigare har det funnits en riktlinje om att cirka 20 procent av äldreomsorgen i Umeå ska utföras av privata företag. År 2010 infördes LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i Umeå – vilket öppnade för privata företag. Idag står 35 olika privata företag för totalt 36 procent av hemtjänsten i Umeå kommun.

* Svikit löftet om max 15 barn per barngrupp i förskolan.

I ett material som V delade ut i maj 2012 lovade de att barngrupperna skulle ha minskat innan år 2014. I maj 2014 hade varje barngrupp inom förskolan i snitt 17,5 barn.

* Kränkande särbehandling mot kvinnliga chefer

Vänsterpartiet har inte levt som man lär när det gäller att stödja kvinnor. Istället har partiet under Spiric ledning bedrivit något av en klappjakt på just kvinnliga tjänstemän. V har t.o.m fått kvinnor att säga upp sig och flytta från stan! Det började med Charlotta Gustavsson som ledde projektet med det Kvinnohistoriska Museet. Hon lämnade sitt uppdrag med den uttryckliga motiveringen att Tamara Spiric, som politiker, inte kunde hålla ”armlängds lucka” till henne som chef för projektet med det kvinnohistoriska museet.

Till detta kommer Spiric hetsjakt på två kvinnliga ekonomer inom Umeå kommun. Spiric hade offentligt anklagad dessa för att ha manipulerat med siffrorna i underlagen inför 2014 års budget. Detta ledde till en anmälan mot Spiric för ”kränkande särbehandling” samt för att Spiric utgjorde ett arbetsmiljöproblem. Något sådant har aldrig förekommit i Umeå kommun i modern tid. En utredning gjordes av två andra kvinnor, ansvariga för personal och rekrytering. Denna utredning överlämnades sedan till en av Sveriges ledande arbetsrättsjurister (som tidigare ofta anlitats av Umeå kommun). Denne arbetsrättsjurist kom fram till att Spiric verkligen hade gjort sig skyldig till just kränkande särbehandling. Detta är återigen unikt – i negativ bemärkelse – när det gäller ett kommunalråds agerande i Umeå kommun.

Vi har konstaterat detta förut. Vänsterpartiet må tala högt och brett om feminism. Men när det kommer till konkret handling så handlar de på ett helt annat sätt: Kvinnofientligt.

Sammanfattning

I det material som Vänsterpartiet spred till umeborna i juni 2014 kallar de sig för ”en röst för dem som inte umgås med samhällets maktelit”. Men vad vår utvärdering visar är att V, under ledning av Tamara Spiric, i större grad än någonsin tidigare i partiets historia i Umeå utgör en del av makteliten. Via sin roll som regeringsparti har V bidragit till att legitimera skrytprojekt och nedskärningar. Den som vill se en verklig förändring av politiken i Umeå har inget att hämta hos Vänsterpartiet. Det är den slutsats vi kan dra av perioden 2010-2014.

Man kan kanske låta agerandet från tidigare ledande vänsterpartister stå för den mest tydliga sammanfattningen av Tamara Spiric härjningar, både inom det egna partiet och Umeå kommun. Under åren 2010-2014 har en lång rad vänsterpartister lämnat sina förtroendeuppdrag i protest mot ledningen – med Tamara Spiric i spetsen. Vissa har även gått ur det lokala partiet. Dessa uppgifter kommer inte från oss utan från en av alla dessa besvikna och svikna vänsterpartister som lämnat sina uppdrag – som berättade om stämningen i partiet i en insändare i lokalpressen.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.