Bygg fler bostäder

Bekämpa bostadsbristen – nej till utförsäljningar inom AB Bostaden

Arbetarpartiet driver på för att AB Bostaden ska bygga fler små lägenheter som studenter har råd att bo i.

Vi säger nej till utförsäljning av Bostadens lägenhetsbestånd.

Umeå Studentkår bör anordna en hearing med Bostadens ledning, på temat ”hur ska bostadsbristen i Umeå bekämpas”, till vilken studenterna bjuds in.

Det har blivit svårare för unga i Umeå att hitta någonstans att bo. Många tvingas bo kvar hos sina föräldrar mot sin vilja. Särskilt utsatta är nyinflyttade studenter. Svårigheterna kan komma att förvärras ytterligare sedan AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, sagt att de eventuellt kommer att sälja ut mellan 600-1000 lägenheter. Det finns ingen garanti för att dessa lägenheter, i ett senare skede, inte görs om till bostadsrätter. Om så sker får Umeås studenter ännu färre hyreslägenheter att konkurrera om.

En anledning till bristen på hyresrätter är de orättvisor som finns mellan olika boendeformer. Något som ytterligare förstärktes under Alliansens år vi regeringsmakten. Enligt Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna betalar den som bor i hyresrätt i snitt 2 000 kronor mer i skatt varje månad, för sin bostad, än den som bor i småhus.

Arbetarpartiet har länge arbetat för lägre hyror och fler små lägenheter. Redan 2007 anordnade vi en hearing på temat ”kan studenters hyror sänkas?” med Bostadens VD och ordförande. I samband med hearingen lämnade vi även över en namninsamling för sänkta hyror till Bostadens ordförande. Arbetarpartiet tar dock avstånd från S+MP-regeringens förslag om att bygga s k ”modulbostäder” åt studenter och flyktingar. Studenter och flyktingar ska inte användas som slagträ för att sänka boendestandarden i Sverige.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.