Välkommen till Arbetarpartiets hemsida

Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Vi finns representerade i Umeå kommunfullmäktige med ett mandat och fick 1 800 röster i valet 2010. I riksdagsvalet ville vi använda oss av S-valsedeln som ett verktyg för att fälla Reinfeldt – för att sedan ta itu med den högerpolitik som visste att även en röd-grön regering skulle ha bedrivit. Vårt viktigaste arbete bedriver vi de 1460 dagarna mellan valen. Detta genom att sammankoppla arbetet i kommunfullmäktige med utomparlamentariska protester.

Comments are closed.