Höj kvaliteten på grundutbildningen

Fler lärarledda timmar – mer arbetsplatsförlagd undervisning

Arbetarpartiet stödjer TCO:s krav på att alla studenter ska ha rätt till minst 15 timmar lärarledd tid i veckan. Fler lärarledda timmar skulle bland annat gynna studenter som saknar studievana. En sådan satsning kräver dock ökade resurser till grundutbildningen.

Mer arbetsplatsförlagd undervisning och praktik krävs. Inom många utbildningar finns en bristfällig kontakt med det framtida yrkets verklighet. Stärkta kontakter skulle ge ökad kvalitet.

Resurserna till grundutbildningen har urholkats sedan 1990-talet. Studenterna har blivit fler, men anslagen har inte ökat i samma takt. Antalet lärarledda timmar på svenska utbildningar är oroväckande lågt. Idag får nästan hälften av alla heltidsstudenter (48 %)  mindre än nio timmars lärarledd tid i veckan (TCO 2013). Bristen på lärarledd tid är värst inom humaniora och samhällsvetenskap – tätt följt av ekonomi-, jurist- och lärarutbildningarna. Av 22 jämförda länder i undersökningen Eurostudent (2009) hamnade Sverige på sista plats när det gäller mängden lärarledd tid.

Antalet studenter per lärare har ökat. 1994 gick det 21 studenter per lärare. Tio år senare hade det ökat till 27 studenter per lärare. Ju fler studenter en lärare har ansvar för, desto mindre tid finns det till att hjälpa varje enskild student (Källa: TCO 2010).

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.