Kampen mot knarket – en klassfråga

Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Det pågår en politisk strid om knarket i Europa och USA. På senare år har drogliberalerna vunnit mark. Idag har tio amerikanska delstater legaliserat försäljning av hasch över disk. I juni röstade det kanadensiska parlamentet Ja till att legalisera cannabis (hasch och marijuana). Drogliberalerna måste slås tillbaka. Vi vill delta i uppbygget av en folkrörelse för att bryta knarkets makt inom ekonomi och politik – och för att stötta missbrukaren.

Utvecklingen i USA och Kanada signalerar att politikerna har gett upp kampen mot knarket. Missbruksproblemen har blivit så stora att de genomsyrar allt. Detta är en skrämmande utveckling. Trots detta finns det svenska ungdomsförbund som vill legalisera narkotika även i Sverige! Både Centerns ungdomsförbund (Cuf) och Liberalernas ungdomsförbund (Luf) vill att hasch och marijuana ska kunna säljas lagligt över disk. Luf går längre än så. De vill göra det lagligt att inneha kokain, heroin, amfetamin, GHB och alla andra droger. För ”eget bruk”. Ja, du läste rätt!

Skulle det bli lagligt att gå omkring med heroin och kokain på fickan skulle knarklangarnas verksamhet underlättas enormt. Många som missbrukar dessa och andra droger langar ofta själva för att finansiera sitt missbruk.

Även andra partier vacklar i kampen mot knarket. Vänsterpartiet anser numera att det ska vara lagligt att vara narkotikapåverkad – men fortsatt olagligt att inneha droger. Men för att kunna bli narkotikapåverkad behöver man i regel först inneha narkotika…

Folkrörelse behövs mot knarket
Kampen mot knarket kommer att vinnas av den sida som får folkopinionen med sig. För 20-30 år sedan hade det varit otänkbart att föra fram krav på att sälja hasch över disk. Detta berodde på att det fanns en stark folklig opinion mot knarket. Idag flyttar drogliberalerna fram sina positioner samtidigt som viktiga insikter om missbrukets skadeverkningar håller på att gå förlorade.

För 30 år sedan fanns det en förståelse för att försäljning av hasch över disk, i kombination med en avkriminalisering av heroin och kokain, kommer att skapa nya gigantiska problem i samhället. Missbruket av alkohol, som kostar samhället väldiga summor varje år, skulle inte försvinna om det blev lagligt att röka hasch. Istället skulle ett ökat missbruk av narkotika läggas ovanpå det redan existerande problemet med alkohol.

Dessa insikter håller på att gå förlorade. Istället har drogliberalernas myter om att hasch och marijuana är ”ofarligt” tyvärr börjat slå rot. Särskilt bland unga. Detta trots att forskningen idag visar att hasch kan orsaka permanenta hjärnskador, speciellt hos unga, och mångdubblar risken för psykoser. Ett skäl till att drogliberalerna kunnat flytta fram sina positioner beror på en kombination av politisk feghet och en brist på kunskaper. Tillsammans leder detta till att exempelvis Socialdemokraterna är oförmögna att stå upp emot drogliberalerna. Det är skamligt att S och SSU inte gått till storms mot Centerpartiets och Liberalernas drogliberala ungdomsförbund. Och mot det vacklande Vänsterpartiet. Vissa har troligtvis inte ens förstått att attityderna bland unga håller på att förändras. Andra, de fegaste, har i tysthet anpassat sig till myten om de ”ofarliga” drogerna. Utvecklingen utgör ytterligare ett svek mot dagens unga.

Arbetarpartiet, tillsammans med andra, arbetar för att bygga upp en folkrörelse mot knarket. Våra huvudmotståndare är Cuf och Luf. Det som utgör ett fritidsnöje för dessa överklassare riskerar att, i kombination med en hög ungdomsarbetslöshet, sluta i en utdragen och för tidig död för arbetarungar. Kampen mot knarket är i stor utsträckning en klassfråga. Vi som vill bygga upp en folkrörelse måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt: Vi måste förena en hårdhet mot knarket, å ena sidan, med en bevarad respekt och nödvändigt stöd till den missbrukande individen, å den andra.

  • Bekämpa knarket och alla dess förespråkare bland politiker och affärsmän
  • Öka resurserna – hjälp missbrukaren att bryta beroendet.