Kampen mot knarket – en klassfråga

Colorado Marijuana Clubs

Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Det pågår en strid i hela Europa och i USA. Att två amerikanska delstater legaliserat försäljning av hasch över disk sänder oroväckande signaler. Drogliberalerna flyttar fram sina positioner. De måste slås tillbaka. Uppbygget av en folkrörelse spelar en central roll.

Kampen mot knarket är en i högsta grad politisk fråga. Idag vill både Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf) och Folkpartiets ungdomsförbund (Luf) att hasch och marijuana ska kunna säljas lagligt över disk. Luf vill dessutom göra det lagligt att inneha amfetamin, kokain, heroin och allt annat knark. Skulle det bli lagligt att gå omkring med heroin i fickan så skulle det underlätta för knarklangarna. Många som missbrukar droger som heroin säljer själv för att finansiera sitt eget drogmissbruk.

Även andra partier har börjat vackla i kampen mot drogerna. Vänsterpartiet vill att det ska vara lagligt att vara narkotikapåverkad, men att det även fortsättningsvis ska vara olagligt att inneha knark. Det är dock ovanligt att man blir narkotikapåverkad utan att först inneha narkotika. Istället för att röra sig i samma riktning som Cuf och Luf borde V samarbeta med bl a Arbetarpartiet i bygget av en folkrörelse mot knarket.

Idag har drogliberala idéer glädjande nog ett litet stöd i den svenska befolkningen. I en undersökning från CAN (maj 2014) svarar 88 procent att de är emot att Sverige ska ha ”en mindre restriktiv narkotikapolitik”. Men det är oroväckande att attityden till knark håller på att mjukas upp bland ungdomar. Den ökade tillgången har bl a bidragit till myten att cannabis skulle vara ofarligt. Minskade restriktioner i andra länder, som exempelvis USA, har också spelat in. Det är denna trend som Luf och Cuf, ansvarslöst, försöker vinna poänger på.

Folkrörelse mot knarket behövs

Kampen mot knarket kommer att vinnas eller förloras av den sida som har folkopinionen med sig. Föräldrar måste klara diskussionen om hasch med sina barn. Ungdomar måste våga ifrågasätta sina kompisars missbruk. Detta är svårt att göra på egen hand. Det är därför Arbetarpartiet, tillsammans med andra, arbetar för en folkrörelse mot knarket. Våra motståndare är drogliberalerna i Cuf och Luf.

Drogliberalerna speglar de nyrikas övermod och ständiga jakt på nya kickar – nu i form av lagligt knark. Men detta överklassens fritidsnöje innebär, kombinerat med en hög ungdomsarbetslöshet, ofta en utdragen död för arbetarungar. Därför är kampen mot knarket i grunden är en klassfråga.

Ökat stöd till missbrukare

Vi måste klara av att förena en nödvändig hårdhet mot knarket med en bevarad respekt för den missbrukande individen.

■ Ta strid mot knarket och langningen
■ För ökade resurser till hjälp för missbrukare att sluta

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.