Kommunvalet i höst avgör Umeås färdriktning för årtionden framöver

*** Local Caption ***Ta chansen att förändra Umeå till det bättre – söndagen den 14 september

Det är bråttom med att ändra Umeås färdriktning. Över en miljard av umebornas skattepengar har (hittills) satsats på Kulturhuset ”väven” på kajen och på det felplacerade äventyrsbadet intill Mimerskolan. Detta hotar att ruinera kommunens ekonomi. Makthavarna talar nu om ett ”stålbad”. Personal inom vård och omsorg riskerar att ”glesas ut” ytterligare (och om löneökningar talas det inte alls). Det felplacerade äventyrsbadet kommer att innebära trafikkaos, ökade avgasutsläpp och ännu farligare luft att inandas. För att badets ekonomi ska gå ihop krävs över tusen besökare per dag – och barnfamiljer från Vännäs och Ersboda tar bilen. Länsstyrelsen har varnat för en trafikinfarkt!

De partier som styr Umeå idag är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa är ansvariga för bygget av Kulturhuset ”Väven” vid kajen; för flytten av stadsbiblioteket från Vasaplan till Kulturhuset vid kajen; för att äventyrsbadet felplacerades. I samband med den nya (översikts)planen för byggandet i Umeå tog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bort rekommendationen att husen i centrum skulle vara max fyra våningar höga. Därför växer nu skyskrapor, köpcentra och hotell fram som svampar. Höga hus som lägger stan i skugga. Det vänliga småstadspräglade Umeå kommer snart att vara ett minne blott. De som har satt dagordningen för Umeås utveckling är kapitalstarka fastighetsföretag. Som Balticgruppen. Kommunalråden Lennart Holmlund (S) och Tamara Spiric (V) har inte sagt emot. Detsamma gäller för Alliansens partier. Det parti som varit allra tystast är MP.

Arbetarpartiet (tidigare Rättvisepartiet Offensiv) har nästan alltid varit ensamma inne i kommunfullmäktige då vi försökt stoppa miljardsatsningen på skrytprojekt och placering av äventyrsbadet. Vi har också fått slåss ensamma för att slå vakt om den låga bebyggelsen.
För detta har vi fått ta skit. Men ute i bostadsområden, på arbetsplatser och på yrkesinriktade utbildningar har vi fått stöd. Och det är de vanliga umebornas uppfattningar som betyder mest för oss. Nu satsar vi på att ändra Umeås färdriktning. Men för att klara detta, för att kunna satsa på personal istället för på skrytprojekt, behöver vi din hjälp.

Vårt handlingsprogram för Umeå har ett antal grundbultar:

  • I grunden har Umeå en väldigt stark ekonomi. Tolv år av oavbrutna ekonomiska överskott och en stor ”dold” förmögenhet som umeborna inte fått information om, innebär goda möjligheter att satsa på mer personal – inte glesa ut den ännu mer.
  • Lägg till att vi dessutom tänker stoppa bygget av äventyrsbadet vid Mimer, flytta badet till ett miljömässigt bättre ställe och samtidigt minska kostnaden med 300 miljoner. Istället tänker vi bygga hyresrätter där äventyrsbadet var tänkt att ligga.
  • Vi tänker också avveckla kommunens ägande i kulturhuset Väven.
  • Några pengar till en s.k. evenemangsarena blir det inte.
  • Dessa åtgärder, tillsammans med ökad lånefinansiering när det gäller investeringar i fasta tillgångar som bostäder, skolor, vårdboenden och gator kommer att lösgöra ytterligare en miljard under en tioårsperiod.
  • Vi tänker också införa Personalrådslag. Tanken med dessa rådslag – där olika yrkeskategorier inom exempelvis skolan respektive barn- och äldreomsorgen ska ingå – är att ledningen och fördelningen av arbetet (baserad på den ökade personaltäthet vi kommer att skapa) ska föras ned till ”golvet”. Med en ökad grundbemanning, och en helt annan bestämmanderätt för personalen, kommer både effektivitet och trivsel att öka – samtidigt som sjuktalen minskar.

Ett starkare Arbetarparti pressar sossarna

Arbetarpartiet har ett slagkraftigt handlingsprogram. Vi vill satsa på mer personal istället för fortsatta satsningar på skrytprojekt genom nedskärningar inom basverksamheterna. Vi är ett politiskt parti – men i många frågor ser vi oss som en bredare rörelse. För att förändra Umeås färdriktning vill vi samarbeta med likasinnade.

Arbetarpartiets mål är ett större inflytande. Men inom överskådlig tid får vi inte egen majoritet i kommunfullmäktige. Vi måste därför stärka vår förankring på arbetsplatser, i bostadsområden, inom fackföreningar samt bland arbetssökande skolelever.

Blir Arbetarpartiet starkare, både inne i fullmäktige och utanför, kommer detta att pressa Socialdemokraterna att ta hänsyn till alla knegare som stöder den politik vi representerar. Och en majoritet av knegarna stöder mer personal inom t ex skola och äldreomsorg. De stöder också vår strävan att ge personalen mer makt på arbetsplatserna – för att leda och organisera arbetet.
Läs mer om hur personalens inflytande kan öka genom personalrådslag under Tema 3 samt Tema 7.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.