Nej till krogimperium

Ansvarslös kårstyrelse spelade roulette med studenternas pengar – och förlorade stort

Arbetarpartiet anser att Umeå Studentkårs medlemmar behöver ett kårhus. Ett kårhus bör erbjuda bra verksamhet i samarbete med kårsektioner, studentföreningar och externa aktörer.

Kårhusverksamheten måste drivas enligt försiktighetsprincipen. Detta visas av konkursen för Kårhuset i Coronas gamla lokaler. Förlusterna uppgick till minst 700 000 kr.

Vid etableringen av ett kårhus måste framtiden för Scharinska Villan redas ut. Arbetarpartiet anser att den tidigare modellen, som innebar att Scharinskas lokaler hyrdes ut till externa entreprenörer, bör gälla även i fortsättningen.

Styret för Umeå studentkår leker storkrögare. Denna dyrbara lek har redan resulterat i förluster på över 700 000 kronor och ett Kårhus i konkurs. Trots detta har Umeå Studentkår långtgående planer på att driva även Scharinska Villan i egen regi.

I april 2013 tog kåren, i all hast, beslut om att starta ett kårhus i Coronas gamla lokaler. Någon affärsplan fanns inte och budgeten sågades av Coronas tidigare ägare som varande orealistisk. Att Umeå Studentkår drev Corona under åren 1990-2000, vilket resulterade i att kåren gick med 1,3 miljoner i förlust, ville inte kårledningen kännas vid. Beslutet att starta Kårhuset drevs igenom ändå – mot bättre vetande.

Umeå studentkårs styrelse hade nämligen konstaterat att studentkåren, via olika fonder och stiftelser, satt på flera miljoner kronor och ville sätta sprätt på dessa. Allt tyder på att de vill bygga upp ett krogimperium likt det kåren hade på 1970-talet, då man drev en av Sveriges största krogverksamheter. Kärnan i det nya krogimperiet skulle bli vara Kårhuset.

Men verkligheten hann ikapp. Under Kårhusets första verksamhetsår gjorde det en förlust på över 700 000 kronor! Och i december 2014, efter bara 1,5 års verksamhet, tvingades Kårhuset i konkurs.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.