Militären kan inte stoppa gängen

Problem som byggts upp under två årtionden kan inte förväntas lösas, på kort tid, genom en historisk upptrappning av ”hårda tag”. Vi syftar naturligtvis på det politiska etablissemangets beslut att kalla in militären som ett svar på den upplösning av samhällets strukturer som gängvåldet är det hittills värsta – men inte enda – uttrycket för. … Läs mer

Fem brännande frågor i Uppsala

Uppsala behöver ett krisprogram.Lagstadgade basverksamheter som sjukvård, äldreomsorg och skola måste försvaras. Segregering och arbetslöshet bekämpas. Detta kräver prioriteringar. Dyra felsatsningar som spårvägen måste stå tillbaka. Onödig byråkrati, exempelvis kommunens förvuxna kommunikationsstab, måste krympas. Istället måste personalen på golvet få ett ökat inflytande över schemaläggning, arbetsmiljö, personaltäthet, m.m. Detta gäller både i region och kommun. … Läs mer

Kryperiet för Erdogan och Nato hotar demokratin i Sverige & kurdernas liv i Syrien

Protestmöte lördag 18 februariRådhustorget i Umeå kl 13.00 Turkiet saknar grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. I en rapport från Sveriges regeringskansli i maj 2021 beskrivs situationen i Turkiet bl a på följande sätt: de ”mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer urholkas fortlöpande … Lagar om terrorism … liksom anklagelser om förtal av presidenten, används för … Läs mer

Bekämpa rasism och högerextremism

Rasistiska och högerextrema organisationer i Sverige vädrar morgonluft. Skälet till detta är SD:s framgångar – i valet och i regeringsförhandlingarna. Detta uppmuntrar verkliga extremister som exempelvis Nordiska Motståndsrörelsen och Alternativ för Sverige. Vi vill inte att sådana grupperingar ska slå rot i Umeå. Tyvärr har dessa grupper redan medlemmar i Umeå. Men än så länge … Läs mer

Arbetarpartiet återvalda till Umeå kommunfullmäktige efter lyckad valrörelse

Arbetarpartiet har återigen lyckats bli invalda i Umeå kommunfullmäktige. Som en extra fjäder i hatten får AP, i den slutliga röstsammanräkningen, dessutom fler röster än riksdagspartiet Kristdemokraterna. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra valarbetare som gjort stora insatser under årets valrörelse. Och ett stort tack till alla väljare som bemött oss med … Läs mer

Så röstar du på Arbetarpartiet

Arbetarpartiets valsedlar

Söndagen den 11 september genomförs tre olika val: Val till riksdagen (gul valsedel) Val till regionfullmäktige (blå valsedel) Val till kommunfullmäktige (vit valsedel) Det går att rösta på olika partier i alla tre val. Arbetarpartiet vill ha din röst i valet till Umeå kommunfullmäktige (vit valsedel). Det är denna röst som är viktigast för oss. … Läs mer

S har lagt sig för M i Nato-frågan

Nu är det ett faktum: Sossarna har lagt sig platt för borgarna även i Nato-frågan! Så sent som i mars ansåg Magdalena Andersson att ett svenskt medlemskap i Nato ytterligare skulle destabilisera säkerhetsläget i norra Europa. Nu ansöker partiet om medlemskap i Nato. För sosseledningen handlar detta inte om utrikespolitik. Det handlar om inrikespolitik – om … Läs mer

Balticgruppen slaktar Hamrinsbergets historiska miljöer och möjlighet att tjäna som rekreationsplats – detta genom brutalt förslag till gräddhylla

Detta måste stoppas. Balticgruppen har under lång tid fått göra nästan som de vill. I Umeå. Men deras planer på att radera ut Hamrinsbergets historiska miljöer och möjligheter att tjäna som rekreationsplats för umeborna får inte bli verklighet. Balticgruppens förslag går ut på att skapa en verklig gräddhylla. Gräddhyllan kommer att bestå av bostäder, kontor … Läs mer

Arbetarpartiet fördömer den ryska statsledningens militära angrepp mot Ukraina

Arbetarpartiet fördömer den ryska statsledningens militära angrepp mot Ukraina i hårdast tänkbara ordalag. Vi uppmanar den ryska statsledningen att omedelbart upphöra med våldshandlingarna. Vi varnar för konsekvenserna av en ytterligare upptrappning av konflikten. En invasion av Ukraina i syfte att ockupera landet och byta ut dess statsledning kommer att i första hand att drabba den … Läs mer

Enkel fråga fick inte ställas på Umeå kommunfullmäktige

Arbetarpartiet hade ställt nedanstående enkla fråga i samband med Umeå kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti. Preisidiet ansåg dock inte att frågan fick ställas. I följande artikel i Västerbottens-Kuriren kan du läsa bakgrunden till att vi ställde ovanstående fråga. Klicka här.