Skandalöst odemokratisk budgetprocess i Umeå kommun

Budgeten för 2015 var planerad att antas i juni i år. Men precis som förra året kunde inte Umeå kommuns regering – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – komma överens. Därför sköts budgetprocessen upp. Igen. Den uppskjutna budgetprocessen innebär att endast vissa partier får tillgång till det sifferunderlag på mellan nio och tio miljarder som Umeå kommun handlar om brutto – om vi räknar in både drift och investeringar – fördelade på en väldig massa verksamheter som hemtjänst och äldreomsorg, skola och förskola, tekniska verksamheter, och så vidare.

De partier som inte sitter i maktens centrum får hellr inte tillgång till de nödvändiga underlagen rörande kommuns inkomster och utgifter, befolkningsutveckling, mm. Detta skapar en helt orimligt odemokratisk situation.

Arbetarpartiet är ett av de partier som inte har insyn i maktens innersta cirklar. Det ekonomiska underlag som Umeå ”regering” (S och V) samt Moderaterna har haft tillgång till sedan mars-april fick vi tillgång till i onsdags. Budgeten ska antas i slutet på augusti. Innebörden av detta är att Arbetarpartiet, tillsammans med vissa andra partier, endast får ca två veckor på sig för att smälta detta väldiga material. Maktpartierna S, V och M har haft 4 -5 månader på sig.

Det är ett hån mot demokrati. Detta blir särskilt odemokratiskt under ett valår. För att kunna färdigställa ett genomarbetat budgetalternativ – som vi brukar göra – skulle vi i Arbetarpartiet i princip tvingas lägga ned vår valrörelse – som inte drivs med annonser finansierade via skattepengar utan via kvinnor och män som avsätter semesterveckor för att knacka dörr och svara på frågor via valbyråer.

Det grundläggande siffermaterialet skulle kunna komma varje parti till del redan i april. Men Lennart Holmlunds och Tamara Spirics oförmåga att komma överens gör att de vägrar släppa ut materialet. I slutänden är det umeborna som får lida p g a Bill och Bulls (Lennart Holmlund S, och Tamara Spirics V) personliga prestige. Det är nämligen dessa två personer som styr, i stort sett själva, styr tillställningen. Ja, tilläggas bör Anders Ågren M. En söt med elak liten trojka.

Går Arbetarpartiet framåt i kommunvalet kommer vi att göra allt för att driva igenom en demokratisk budgetprocess. För umebornas skull.