Slå vakt om kommundelsnämnderna – i Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Allianspartierna (utom Centerpartiet) vill lägga ned kommundelsnämnderna i Umeå. Arbetarpartiet är motståndare till detta förslag. Det främsta skälet är det demokratiska.

Under 1950-, 60- och 70-talen skedde tre vågor av kommunsammanslagningar i Sverige. Det som idag är Umeå kommun består av Umeå, Teg, Holmön, Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar. Tanken bakom sammanslagningarna var i grunden god. Tidigare var kommunerna alltför små och kraftlösa. Meningen var att skapa kommuner med ett befolknings- och skatteunderlag som gjorde dem kapabla att själva kunna organisera exempelvis äldreomsorg och gatuunderhåll. Så blev också fallet. Det negativa var att antalet förtroendevalda i Sverige minskade dramatiskt – från 150 000 till runt 35 000. Detta ökade självklart avståndet mellan de förtroendevalda och medborgarna. Ett syfte med kommundelsnämnderna var att minska detta avstånd.

I Umeå inrättades kommundelsnämnder i Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar. Kommundelsnämnderna utgör en särskild sorts nämnd inom kommunen som har hand om alla frågor inom sitt geografiska område (både skola, äldreomsorg, kultur, fritid, mm). Nämnden fördelar sedan de pengar som fullmäktige har avsatt till dessa områden med hjälp av den egna förvaltningen. Ofta bor kommundelsnämndens ledamöter på orten vilket ökar närheten mellan medborgarna och beslutsfattarna.

Det var i maj som S, V och Allianspartierna beslutade att lägga ned kommundelsnämnderna. Det har sedan länge funnits en stark känsla av att de stora besluten om stadsomvandlingen och de dyra skrytprojekten fattas över huvudet på umeborna. Denna känsla har varit extra stark i de mest avlägsna delarna i kommunen. Nu ökar denna ytterligare. Till saken hör att både tyngre chefer och politiker kommer att bli svårare att träffa öga mot öga. Det är långt från Hörnefors till stadshuset i Umeå om du vill skälla ut en kommunpolitiker eller en handläggare.

Även om beslutet är taget kommer inte nämnderna att försvinna förrän den sista november. Du som vill bevara dessa, men inte vill rösta på Centern, ska givetvis lägga din röst på Arbetarpartiet i kommunalvalet den 14 september.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.