Två trendbrott krävs i Umeå – AP presenterar sin Alternativbudget för 2022

Arbetarpartiets Alternativbudget 2022

ett steg i vårt Handlingsprogram för de kommande tio åren

Det krävs två trendbrott i Umeå kommun
Skuldberget måste börja krympas – planen för ytterligare skuldsättning överges.

En arbetsorganisation för ökad anställningstrygghet och delaktighet måste ersätta en ledarskapskultur byggd på rädsla.

Det är ofta viktigare med snabba trendbrott än med högtidliga ord om stora förändringar – långt framåt i tiden. Det kan gälla globala frågor som utsläpp av växthusgaser som påskyndar klimatuppvärmningen.
Det kan också gälla lokala frågor. Vi syftar på den oacceptabelt snabba ökningen av Umeå kommuns låneskuld. Denna ökning sammanfattar kommunledningens brister. Låneskulden visar att makthavarna hellre skjuter problemen i verksamheterna framför sig – med resultatet att problemen endast ökar i storlek – istället för att ta tag i problemen innan dessa har blivit alltför stora.

Vi syftar på Umeå kommuns behov av en bättre arbetsorganisation och ledarskapskultur. Det krävs ökad anställningstrygghet och delaktighet för att frigöra initiativkraft och arbetsglädje vilket i sin tur öppnar för minskade långtidssjukskrivningar. Rädsla förlamar medan trygghet öppnar för ökad kreativitet och produktivitet. Målet för en kommunledning måste vara att producera mer välfärd för varje skattekrona. Men en splittrad kommunledning inbjuder till överbudspolitik. Umeborna får betala för det bristande ledarskapet genom ökande underskott i driftsbudgeten och en väldig ökning av låneskulden utan att detta förbättrar kommunens service.

Umeå kommunfullmäktige ”äger” inte frågan om den globala klimatuppvärmningen. Däremot ”äger” fullmäktige frågorna om skuldsättning, arbetsorganisation och ledarskapskultur samt service. Det ena är beroende av det andra. Ökad produktivitet minskar nämligen behovet att låna för att täcka underskott. Det som saknas idag för att åstadkomma de två nödvändiga trendbrotten är ett politiskt ledarskap med den långsiktiga beslutsamhet som krävs. Arbetarpartiet är inget stor parti med förankring i riksdagen. Ännu. Men vi har den beslutsamhet som krävs och är beredda att ta på oss regeringsansvaret i Umeå kommun tillsammans med större partier som delar vår syn på behovet av de två nämnda, och ack så nödvändiga, trendbrotten. Och dessa brådskar.

Här följer vårt budgetalternativ för 2022 i siffror. Före siffrorna kommer några kommentarer som underlättar förståelsen för sifferuppställningarna. Efter siffrorna kommer ett antal resonemang om hur vi vill vända trenden för Umeå kommun.

Klicka här för att ladda ned och läsa Alternativbudgeten i sin helhet (PDF-fil)!