Våldet mot kvinnor ökar på jobbet

INDIA-RAPE-PROTEST

Frågan om att stoppa våld mot kvinnor är en huvudfråga för Arbetarpartiet. Detsamma gäller kampen mot sexuella trakasserier och våldtäkter. Kampen för kvinnofrid måste föras av både kvinnor och män.

År 2013 anmäldes 27 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. Antalet anmälningar av kvinnomisshandel har ökat under lång tid. Delvis beror detta på att fler fall anmäls idag. Ett annat skäl är att misshandlade kvinnor sedan början på 1980-talet inte längre kan ta tillbaka sin anmälan mot en sambo eller make. Men fortfarande antas det vara endast en mindre andel av övergreppen som anmäls. Det finns två grupper av kvinnor som är särskilt utsatta. Det handlar dels om ensamstående mödrar, dels om kvinnor som utsätts för våld i yrkeslivet. Det är mot dessa som ökningen av våldet är mest tydligt.

Den Nationella trygghetsundersökningen visade att drygt en fjärdedel av de kvinnor som uppger att de blivit utsatta för våld har misshandlats av någon närstående. De som oftast blir utsatta för våld från någon närstående är de ensamstående mödrarna. Ofta kan det handla om en f d partner. Undersökningen visar dock att den vanligaste typen av våld mot kvinnor inte är det våld som sker i nära relation – av exempelvis en sambo. Detta är en ny trend – som måste följas upp.

Det vanligaste våldet mot kvinnor utövas idag av en bekant person – och sker ofta i samband med arbetet. Våldet utövas av lärare och patienter, samt arbets- och skolkamrater. Återigen måste vi påpeka att mörkertalet troligen är relativt stort då gärningspersonen är närstående. Men vissa arbeten är alltså farliga för kvinnor!

Drygt 85 procent av de som misstänktes för misshandel mot kvinnor år 2010 var män. Detta understryker, återigen, männens skyldighet att delta i kampen för att stoppa våldet mot kvinnor. Det är enkelt att vara eniga i kampen mot kvinnovåldet på en kvinnodominerad arbetsplats. Det är betydligt svårare att driva frågan i manligt dominerade miljöer. Men nio av tio män misshandlar inte kvinnor. Männen måste visa ansvar och ta upp kampen mot en existerande jargong av råa kvinnoförnedrande skämt. Det är på arbetsplatserna som dessa strider måste tas. Behovet av detta har ökat nu, då arbetsplatserna har blivit ett nytt ”slagfält” vad gäller våld mot kvinnor.

Målet måste vara att:

■ Kvinnor ska kunna känna sig trygga överallt – i hemmet, på jobbet och i krogkön.
■ Ansvaret för att skapa detta samhälle delas av män och kvinnor.
■ Kampen mot kvinnovåldet måste föras varje dag – för att vinnas.

Källor: Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) samt Nationella trygghetsundersökningen

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.