Arbetarpartiets Valmanifest 2018

HJÄLP OSS TA TILLBAKA UMEÅ
tillsammans med arbetande och medborgare


Det största i denna skrift är insikten om vilken positiv kraft som ”styrkan från golvet” utgör. Om denna styrka används rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer produktion, mer trivsel, större trygghet men mindre frånvaro. Både för elever och äldre, anställda och övriga umebor.

Det du håller i handen är inget ytligt valmaterial som stryker dig medhårs. Tvärtom. Det märker du när du läser om allt vi gjort sedan 1975.

Vi har gjort detta handlingsprogram för att utmana dig på flera sätt:

  • för att fördjupa din förståelse av vad som händer,
  • få dig att försvara allas rätt till arbete, bostad och chansen att göra rätt för sig,
  • varna för partier som lovar att allt är bra och kommer att bli bättre bara du röstar på det,
  • för att vi vill förtjäna din röst genom att formulera både problem och lösningar.

För självklart vill vi ha din röst i valen till kommun och landsting. Vi ställer inte upp i riksdagsvalet.

Så här läser du vårt handlingsprogram.
Del A. I detta avsnitt finns en skrämmande problemformulering. På två sätt. Avsnittet visar dels att Umeå kommun är på väg mot en ekonomisk katastrof. Dels att de stora partierna vägrar att erkänna problemen.

Del B. Här följer fem avsnitt med kraftfulla åtgärder som kan vidtas omedelbart för att förebygga de stora ekonomiska problemen i Umeå. Avsnitten är numrerade 1-5.
Det sjätte avsnittet utgör både en av åtgärderna för att lösa problemet. Men det går dessutom längre och visar på hur Umeå och Norrland kan överleva genom grön industriell produktion. I detta avsnitt kan du också läsa om vår ideologi.

Del C. I slutet av handlingsprogrammet ligger några fristående avsnitt som är viktiga i Umeå men också i varje svensk kommun. Här redogör vi för vår syn på hedersförtryck och religiös extremism, kvinnors utsatta ställning, hur vi vill bekämpa knark och samtidigt stötta missbrukare, sjukvården och varför Region Västerbotten måste begravas. Du får även veta hur du tar kontakt med oss, för att bli medlem, eller bara besöka oss – våra möten är oftast offentliga.

Innehållsförteckning

Del A

Del B

Del C

Avslutning

Extramaterial