Allt stöd åt lastbilschaufförernas protester!

Från den 24 november och fram till jul protesterar lastbilschaufförer runt om i Sverige under parollen ”Här stannar Sverige”. Hundratals yrkeschaufförer stannar sina fordon i 15 minuter kl 12:00 och 24:00 varje dag och lägger ut bilder på Facebook och Instagram. En namninsamling har också startats som kräver ”Lika villkor för svenska åkerier” och syftar på att det ska vara samma regler och villkor för alla som kör i Sverige, oavsett nationalitet. I skrivande stund har över 12 000 skrivit under namninsamlingen. Skriv under du med: http://namninsamling.com/site/list.asp?id=4769&p=1

Protesten startade efter en friande dom mot en makedonsk lastbilschaufför som greps med förfalskat pass och körkort utanför Sundsvall. För många var det droppen som fick bägaren att rinna över i en bransch som är hårt utsatt för låglönekonkurrens och utländska bemanningsföretag. Utländska chaufförer utnyttjas ofta under slavliknande förhållanden. Fusk med exempelvis papper är vanligt förekommande. Förutom den press nedåt som detta sätter på löner och villkor så innebär det även ett hot mot trafiksäkerheten. Det är ingen som vet hur många 60-tons långtradarekipage som körs på vägarna i Sverige av förare som saknar utbildning för att köra lastbil. Domen i Sundsvall blev symbolisk då den sände ut signalen att det svenska rättsväsendet godkänner den här typen av fusk.

Nu har protesten spridit sig till en rad andra länder i Europa. I Tyskland, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna har liknande aktioner dragits igång. I alla dessa länder är de inhemska förarna som kör med ordentliga löner och villkor utsatta för konkurrens från bemanningsföretag och oseriösa åkerier som utnyttjar låglönearbetskraft till slavvillkor. Något som underlättas genom bl a EU:s regler för fri rörlighet över gränserna. Många har gått och väntat på en möjlighet att tillsammans säga ifrån mot den här utvecklingen.

Arbetarpartiet ger sitt fulla stöd åt lastbilschaufförernas protester.

Svenska avtal och regler ska gälla vid arbete i Sverige. Nu måste fackföreningarna inom transportbranschen följa upp denna spontana internationella solidaritet mellan chaufförerna genom att ta steg mot införandet av gränsöverskridande kollektivavtal. Målsättningen måste vara att stärka fackföreningarna, få upp lönerna och förbättra villkoren till svenska nivåer i länder som Polen, Bulgarien, Lettland eller Makedonien. Inte att företagen ska få slå sönder de avtal och lagar som arbetarrörelsen tillkämpat sig under 100 år – och tvinga ned Sverige till ”bulgariska” nivåer.