27 år av kamp – i och utanför kommunfullmäktige

För 27 år sedan valdes representanter för det som idag är Arbetarpartiet in i Umeå kommunfullmäktige. Under åren har vi deltagit i en rad kampanjer. Våra kärnfrågor har hela tiden handlat om:

att försvara personalens arbetstillfällen och rättigheter genom att bekämpa nedskärningar
att förbättra luften vi andas, vilket kräver en demokratisk stadsplanering
att bekämpa kvinnoförtryck inom kommunen och på universitetet
att föra en aktiv kamp mot rasism och nazism
att bekämpa skrytprojekt, mygel och politikerförmåner
att stoppa privatiseringar och vinster i välfärden
att försvara ungdomsgårdar och samtidigt bekämpa droger
att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter och att samma lagar ska gälla för alla – alla ska vara lika inför lagen

Vi var inblandade i denna typ av strider långt före vi valdes in i kommunfullmäktige. Sedan vi tog plats i fullmäktige 1991 har vi bekämpat samma orättvisor både utanför och inne i ”parlamentet”. Det är förmågan att kombinera demonstrationer och strejker med debatter inne i fullmäktige som bidragit till Arbetarpartiets styrka. Vissa ”sugs upp” av etablissemanget. Men detta öde har inte drabbat oss. Tvärt om. 1991 sa vi Nej till alla orättvisa beslut. Idag kan vi dessutom lägga egna bättre motförslag. Och torgen har vi inte lämnat.

Bekämpat hedersförtryck och religiös extremism

Arbetarpartiet bedriver ett medvetet och intensivt arbete mot hedersförtryck och religiös extremism – till försvar för ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Vi har inbjudit till en rad välbesökta föreläsningar, bl a på Umeå universitet, för att bidra till att bryta den tystnadskultur som präglat dessa frågor under många år.
Vår namninsamling med krav på att Umeå kommun ska kartlägga hedersförtrycket skrevs på av 2601 umebor och lämnades över till Hans Lindberg i maj.
Hösten 2016 var vår gruppledare i kommunfullmäktige, Jan Hägglund, en av 17 undertecknare på ett riksomfattande upprop ”Till försvar för ett demokratiskt samhälle och en sekulär stat”.
Våren 2018 var vi det enda parti som reagerade på att den salafistiske imamen Abu Muadh skulle föreläsa i kommunens lokaler. Abu Muadh har bland annat förhärligat martyrdöden, förnekat terrordådet mot Charlie Hebdo och kallat homosexualitet för ett virus. Vi fick dock stöd från enskilda representanter för andra partier – och naturligtvis från massor av vanliga umebor.

”I Umeå ville Kristdemokraterna avslå L-motionen om kartläggning av hedersförtryck medan socialisterna i Arbetarpartiet yrkade bifall och har ett märkbart engagemang i frågan” – Sakine Madon, politisk redaktör på Vestmanlands Läns Tidning

 

”Studieförbundet Ibn Rushd agerade innan seminariet genomfördes för att försöka sätta press på en av arrangörerna i syfte att skapa avhopp…Det var nära att seminariet fick ställas in om inte Jan Hägglund, en av privatpersonerna som tagit initiativet, aktivt gått in och stöttat Vuxenskolans medarbetare.” – Ledarsidorna.se angående ett försök från studieförbundet Ibn Rushd att stoppa ett seminarium med forskaren Magnus Norell

Punktstrejker mot nedskärningar inom äldreomsorgen

Åsa-varningsstrejkI början av 2000-talet samarbetade vi med personal inom äldreomsorgen inom ramen för ”Nätverket mot nedskärningar”. Åren 2000, 2001 och 2005 organiserade nätverket fyra vågor av punktstrejker mot nedskärningar inom främst äldre- och handikappomsorgen. Den största protesten organiserades år 2000 då 29 arbetsplatser strejkade samtidigt – en av de bredaste arbetsplatsprotesterna i Umeås historia. Många minns med stolthet den enighet som fanns bland personal och anhöriga.

Samarbete räddade ungdomsgårdar

Ungdomsgårdar_0001Ungdomsgårdarna har gång på gång hotats av nedskärningar. Tillsammans med ungdomar och personal har vi lyckats organisera flera protestaktioner, varav den största ägde rum 1996. Då demonstrerade 1 000 ungdomar och lokalvårdare tillsammans utanför fullmäktige. Det ursprungliga sparförslaget på 5,1 miljoner minskades i efterhand till 1,1 miljon. Detta var en verklig seger.

Bekämpat otrygga anställningar för ungdomar

blockadenI mars 2014 organiserade Arbetarpartiets ungdomsförening Socialistisk Ungdom en symbolisk blockad utanför Café Göteborg. Skälet var att kaféet bröt mot kollektivavtalet genom att erbjuda ungdomar s.k ”provjobb”, vilket innebar att de tvingades arbeta utan lön. Vår aktion, och andras ageranden, bidrog till att ge kaféägarna en näsbränna.

Mot rasism och nazism i Umeå sedan 1980-talet

Medlemmar i Arbetarpartiet tog initiativ till den antinazistiska demonstration som samlade uppåt 3 000 umebor efter att nazister från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) marscherat och misshandlat lördagsflanerande umebor i september 2013. Det kändes väldigt bra att få vara med och ena en hel stad mot nazismen.
Vi har byggt vidare på denna tradition av enighet mot nazismen. Tillsammans med Socialdemokraterna och andra partier i fullmäktige har vi tagit initiativ till breda manifestationer på Kristallnatten den 9 november – mot nazisternas övergrepp på 1930-talet och antisemitismen idag.
Våra demonstrationer och torgmöten mot rasism och nazism i Umeå går tillbaka ända till 1980-talet.

nazis1

Årtionden av kamp mot kvinnoförtryck:

afrodite-klippBekämpat privatposering
Våren 1999 tänkte sexshopen Afrodite i Holmsund starta s.k privatposering med unga tjejer. Privatposering är ofta första steget in i prostitution. En kampanj tillsammans med högstadieelever, föräldrar och frikyrkor i Holmsund bidrog till att sexshopen inte fick sitt hyreskontrakt förnyat. Protesterna uppmärksammades i allt ifrån lokala ”Holmsunds Skärgårdskrönika” (till vänster) till riksradion.

Nej till callgirl-verksamhet
I mars 2014 avslöjade Arbetarpartiet att en före detta manlig modell erbjöd ungdomar att delta på fester med löften om 1 000 kr i handen och gratis sprit. Denna typ av verksamhet syftar till att bygga upp ett kontaktnät av tjejer som sedan kan ”hyras” ut till andra som vill ”spetsa” sina fester med unga tjejer. Detta kan i sin tur bli inkörsporten till prostitution.

Manifestation mot våldtäkter
I juli 2015 tog Jan Hägglund (AP) och Emma Vigren (S) initiativ till en bred och välbesökt manifestation mot våldtäkter och våld mot kvinnor i samband med Hagamannens frisläppande.

Solidaritetsmöte för proteströrelsen mot diktaturen i Iran

Den 6 januari 2018 organiserade vi ett solidaritetsmöte i Umeå till stöd för de tusentals människor som sedan mellandagarna hade protesterat mot den religiösa diktaturen i Iran.

”Grilla korv och en politiker”

Vi har besökt en rad stadsdelar för att bjuda på korv och diskutera alltifrån lokal miljöpolitik till Donald Trump. Bilden från Holmsund, sommaren 2017.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.