Hög tid för ”karriärstege” inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen riskerar personalbrist under de kommande åren. Den enda chansen att få ihop de personer som måste anställas är att införa en ”karriärstege” och sträva efter att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha utbildning. En sådan karriärstege bör ha följande inslag: a) Fler anställda inom vårdnära service. Det behövs anställda som arbetar med vårdnära … Läs mer

Rösta på nå’t bra den här gången. Rösta på Arbetarpartiet.

Valen till Umeå kommun och landstinget är viktigast för Dig De handlar om förskola, skola, äldreomsorg, luftmiljö, bostäder, kultur, fritid, kollektivtrafik, sjukvård och Din trygghet. När det gäller riksdagsvalet har du ingen kontroll Inget parti har en aning om med vilka andra partier de ska bilda regering – eller inte bilda regering. I Tyskland tog … Läs mer

Slå vakt om ett sekulärt samhälle

Hedersförtryck, religiös extremism och framväxten av parallella samhällen måste bekämpas Arbetarpartiet strävar efter ett sekulärt samhälle. För oss innebär detta att medborgare ska få vara troende eller icke troende. De som är troende har rätt att vara bland annat kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister. Religionen ska vara en privatsak. Staten ska stå neutral i förhållande … Läs mer

Benbrott eller trendbrott?

Vårdplatserna och personaltätheten måste öka – och typerna från RV hållas kort Arbetarpartiet ställer upp i historiens sista landstingsval i Västerbotten. Den 31 december 2018 avskaffas landstingets politiska och administrativa organisation inför sammanslagningen med Region Västerbotten (RV). Den nya organisationen kommer att vara en regionkommun. Det finns två huvudsakliga syften bakom att vi ber om … Läs mer

Sexuella trakasserier måste bekämpas på arbetet

#MeToo-rörelsen och de olika upprop som startats i dess kölvatten har riktat blickarna mot problemen med sexuella trakasserier på arbetet. Det finns ett tydligt samband mellan otrygga anställningar och en svag facklig tradition – och förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp. Många av de kvinnor som startade upprop i kölvattnet på #MeToo arbetar inom s.k. … Läs mer

Kampen mot knarket – en klassfråga

Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Det pågår en politisk strid om knarket i Europa och USA. På senare år har drogliberalerna vunnit mark. Idag har tio amerikanska delstater legaliserat försäljning av hasch över disk. I juni röstade det kanadensiska parlamentet Ja till att legalisera cannabis (hasch och marijuana). Drogliberalerna måste slås tillbaka. … Läs mer

6. Handlingsprogram för grön industriell produktion

På sikt är det inte möjligt för kommunen att komma tillrätta med underskotten genom att bara spara. Statliga bidrag krävs. Men främst en satsning på framtidens gröna industriella produktion. Denna skrift utgör vårt handlingsprogram för Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Men skriften är mer än så. Den utgör början på Arbetarpartiets handlingsprogram för Norrland. … Läs mer

Åtgärd 5: Miljön måste tillbaka på agendan – även i Umeå

Den skadliga luften i centrala Umeå utgör den kanske mest akuta miljöfrågan för många av kommunens invånare. Förutom att luften har en negativ inverkan på umebornas hälsa ökar problemet kommunens kostnader. Investeringar för bättre luft ser vi som investeringar i förebyggande hälso- och sjukvård: det är väl använda pengar både vad gäller livskvalitet och ekonomi. … Läs mer

Åtgärd 4: Fullmäktige måste återta kontrollen över bolagen

Den demokratiska kontrollen över skattemedlens användning, och därmed utvecklingen av Umeå kommun, håller på att gå förlorad. En avgörande orsak är att kommunens verksamheter har splittrats upp i två, från varandra, allt mer oberoende sfärer. Det är inte rimligt att det ska vändas på varje krona i verksamheter som skola och omsorg samtidigt som kommunala … Läs mer

Ja till färjetrafik – nej till skrytbåtar

Symbolen för alla skrytprojekt, Kulturväven, doldes bakom en direkt lögn från makthavarnas sida om att Stadsbiblioteket behövde nya lokaler. På samma sätt döljs idag planen på att bygga en onödigt dyr skrytfärja, i Finland, bakom påståendet om att alla andra alternativ innebär en nedläggning av all färjetrafik mellan Umeå-Vasa. Det politiska etablissemangets ursprungliga budget för … Läs mer