Hög tid för ”karriärstege” inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen riskerar personalbrist under de kommande åren. Den enda chansen att få ihop de personer som måste anställas är att införa en ”karriärstege” och sträva efter att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha utbildning.

En sådan karriärstege bör ha följande inslag:
a) Fler anställda inom vårdnära service. Det behövs anställda som arbetar med vårdnära service, exempelvis lokalvårdare, så att undersköterskorna får mer tid till vård och omsorg. Alltför mycket av deras tid går idag till städning, tvätt och dokumentation.
b) Utbilda alla till vårdbiträden. Svårigheten att hitta utbildade undersköterskor har inneburit att kommunen tvingats anställa helt outbildad personal. Dessa måste utbildas till vårdbiträden – och senare ges möjlighet att vidareutbilda sig till undersköterskor. Självklart måste även peronalen inom vårdnära service ges denna möjlighet.
c) Det måste bli lättare för undersköterskor att specialisera sig. För att behålla undersköterskorna måste kommunen underlätta möjligheten för dessa att vidareutbilda sig och specialisera sig inom t ex demensvård, psykiatri eller handikapp.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.