Rösta på nå’t bra den här gången. Rösta på Arbetarpartiet.

Valen till Umeå kommun och landstinget är viktigast för Dig
De handlar om förskola, skola, äldreomsorg, luftmiljö, bostäder, kultur, fritid, kollektivtrafik, sjukvård och Din trygghet.

När det gäller riksdagsvalet har du ingen kontroll
Inget parti har en aning om med vilka andra partier de ska bilda regering – eller inte bilda regering. I Tyskland tog det fyra månader innan partierna hade förhandlat klart. Resultatet blev samma regering som före valet…
Låt inte riksdagsvalet styra hur du röstar i kommun och landsting.
Tänk på Din rätt att rösta olika i alla tre val den 9 september.

En röst på Arbetarpartiet är en röst för att återta kontrollen
över Umeå kommun och Västerbottens läns landsting – genom ökat inflytande för personal och medborgare

Hur går ett val till?
Den 9 september genomförs tre olika val i alla Sveriges kommuner – däribland Umeå. För att rösta i valen till Umeå kommunfullmäktige och Västerbottens läns landsting behöver du inte vara svensk medborgare. Däremot måste du ha fyllt 18 år. För att rösta i valet till riksdagen måste du vara svensk medborgare. Du kan rösta på olika partier i alla tre val.
Arbetarpartiet strävar efter att göra sig förtjänt av din röst i valet till Umeå kommunfullmäktige och i valet till Västerbottens läns landsting. Vi ställer inte upp till riksdagen.Det går 1461 dagar mellan varje val. Din politiska identitet bestäms av vad du gör i praktiken under de 1460 dagarna mellan valen.
Inte av vilket parti som du röstar på i riksdagsvalet!

Tre-procentspärr för att tysta oppositionen
Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få minst 10 % av rösterna – och stöd oss i uppbygget av ett alternativ som fortsätter att utmana de etablerade.