Nej till utförsäljningar inom Bostaden i Umeå

Motståndet mot en utförsäljning av hyresrätter inom AB Bostaden i Umeå har varit en brett förankrad ståndpunkt hos alla utom hos vissa av de borgerliga partierna i Umeå. Nu har emellertid även Socialdemokraterna svängt i denna fråga och vill sälja ut 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem! Det finns inga långsiktiga garantier för att den nya ägaren, den privata fastighetsägaren Heimstaden, inte omvandlar lägenheterna till bostadsrätter – efter valet 2018.

Det parti som hårdast drivit kravet på utförsäljningar inom Bostaden har varit Moderaterna under Anders Ågren. Socialdemokraterna har argumenterat emot efter två linjer: dels den ideologiska, dels den praktiska (Bostaden har den finansiella styrka som krävs för att klara planerade nybyggnationer). Det senare har även bl a Centerpartiet hållit med om vid minst ett av de senare tillfällen då en utförsäljning har diskuterats i fullmäktige. Bostadens soliditet (eget kapital i förhållande till låneandelen) är mycket god. Detta innebär att Bostaden kan klara ett ökat behov av nybyggnation genom att ta större lån än tidigare – och ändå ligga bra till soliditetsmässigt jämfört med andra kommunala bostadsföretag.

Den försäljning som nu föreslås handlar inte om några större förändringar vad gäller den praktiska situationen. Det handlar främst om en ideologisk omsvängning från Socialdemokraternas sida – till en uppslutning bakom främst Moderaterna.

Brist på demokrati

I formfrågan gränsar detta till en kupp:

  1. Nästan alla partier i fullmäktige har redovisat sina budgetförslag.
  2. På Umeå kommunfullmäktige i maj diskuterades kommunens bostadsförsörjningsprogram. Inget sades då om denna utförsäljning. Men det hade självklart varit möjligt att informera fullmäktige om vad som var på gång vid detta tillfälle (enligt Hans Lindberg ska nämligen S fullmäktigeledamöter ha känt till planerna sedan den 27 februari i år).
  3. Kommunstyrelsen kallades in till ett extra möte måndagen den 12 juni för att behandla denna fråga (utförsäljningen). Detta är nödvändigt enligt lag för att snabbt kunna driva igenom utförsäljningen måndagen den 19 juni (i samband med budgetfullmäktige). Men i de handlingar som skickades ut till detta möte innehöll inget förslag till beslut!
  4. Tidpunkten är omsorgsfullt vald för att undvika en offentlig debatt. Midsommarhelgen följer ju direkt efter budgetfullmäktige den 19 juni,
  5. De partier som ligger bakom detta – S samt borgarpartierna – har givetvis känt till detta under en längre tid. I Socialdemokraternas fall sedan den 27 februari (enligt Hans Lindberg). Men de har medvetet valt att undanhålla övriga – i och utanför fullmäktige – information om denna djupgående ideologiska vindkantring mot en borgerlig, löntagarfientlig, politik.

Arbetarpartiet går emot utförsäljning och vill samarbeta med andra som tycker likadant. AP har tidigare – precis som S, MP samt V – alltid aktivt och skarpt motsatt oss alla borgerliga förslag om utförsäljning av ”allmännyttan”. För oss är det en självklarhet att stå fast vid vårt motstånd. Vi vill samarbeta med andra partier och grupper – i och utanför fullmäktige – som vill bilda opinion för att stoppa denna utförsäljning av 1601 hyresrätter.