Interpellation: Svenska Rallyt och miljömålen

Den 8 april i år tillkännagavs att Svenska Rallyt kommer att ha Umeå som värdstad från och med år 2022. Sedan rally-VM startade 1973 har Svenska Rallyt haft sin bas i Värmland. Tävlingen väntas locka 100 000 besökare under de dagar som rallyt pågår. Om flytten av Svenska Rallyt blir permanent, vilket är planen, innebär detta goda nyheter för besöksnäringen i hela Umeåregionen.

Vi vill samtidigt påminna om debatten som fördes i samband med att Umeå kommun skulle anta nya miljömål i februari 2020. Efter samtal med gruppen ”Fridays For Future” beslutade fem partier i kommunfullmäktige (S, MP, C, L och V) att skriva in i kommunens miljömål att minskningstakten vad gäller koldioxidutsläpp i Umeå skulle ske på ett sådant sätt att Umeå kommuns utsläppsutrymme inte överskrids. Utsläppsutrymmet skulle, i sin tur, utgå ifrån Parisavtalet.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:

  1. Hur vill du kommentera motsättningen mellan Umeå kommuns miljömål, å ena sidan, och de uppenbara fördelar för exempelvis besöksnäringen som flytten av Svenska Rallyt till Umeå innebär, å andra sidan?
  2. Ser du en permanent etablering av Svenska Rallyt i Umeå med kranskommuner som något positivt?

Patrik Brännberg
Davis Kaza
Arbetarpartiet