Stora nedskärningar i budgeten från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet år 2015

Behovsökningen inom Umeå kommuns fyra största verksamheter uppgår till 141,6 miljoner nästa år jämfört med i fjol. Innebörden av uttrycket ”behovsökningen” är i princip att antalet äldre, elever och barn blir fler. Om kommunen i detta läge tillskjuter 141,6 miljoner i ”ramtillskott” innebär detta att varje barn, elev och åldring får ”exakt” samma kvalitet i omsorg eller undervisning som året innan. Om behovsökning och ramtillskott är lika stora går alltså verksamheten ”jämnt upp” vad gäller kvaliteten till var och en.

Nämnd
Behovsökning
Ramtillskott
Nedskärning
För- och grundskola 56,0 0 – 56,0
Gymnasium – 1,4 – 5,1 – 3,7
Äldreomsorg 55,0 32,7 – 22,3
Individ- och familjeomsorg 32,0 0 – 32,0
Summa
141,6
27,6
– 114,0
Källa: Umeå kommun, Budgetförslag från S+V. Siffrorna avser miljoner kronor.

Men så är inte fallet. Trots att behovsökningen i de fyra största verksamheterna uppgår till 141,6 miljoner (eftersom antalet äldre och yngre ökar) är tillskottet endast 27,6 miljoner. Detta innebär att nedskärningarna i dessa fyra verksamheter totalt blir 114 miljoner. Det är så denna tabell ska tolkas.

Angrepp på för- och grundskolan:
Inte en bestående krona till 427 barn och elever

Behovsökningen till för- och grundskolan för år 2015 ligger på hela 56 miljoner kr. Bakom dessa siffror döljer sig 427 unga. Det handlar om elever i grundskolan och barn inom förskolan. Men tillskottet från de styrande partierna S + V ligger på noll (0) kronor i ramökningar. Innebörden av detta är en skandal. De styrande satsar inte en bestående krona på 427 nya elever och barn!

Kommunens oansvariga satsning på skrytbyggena innebär att den inte klarar av att ta hand om ökningen på totalt 2 400 elever under en tioårsperiod.

Det tillskjuts visserligen en summa ”projektpengar” – som plåster på såren. Men dessa pengar kan varken användas för att bygga nya skolor eller för att anställa nya lärare. Skälet är att det inte handlar om någon bestående ”ramökning” utan bara om tillfälliga pengar som är slut efter något år.

Fortsatta nedskärningar inom äldreomsorgen – personal och äldre drabbas

Kommunledningen (S+V) slår sig för bröstet eftersom de har satsat 33 miljoner ytterligare på äldreomsorgen nästa år. Men behovsökningen ligger på hela 55 miljoner! I procent räknat klarar alltså S+V endast av att täcka 60 procent av behovsökningen. Sanningen är att ”satsningen” i verkligen innebär en nedskärning på 22 miljoner (även här finns projektpengar som plåster på såren – som är slut efter endast ett år och därför inte innebär någon förändring).

Detta är ytterligare ett exempel att skrytprojekten underminerar kommunens förmåga att ta hand om det växande antalet äldre. Personalen och de äldre komer att få ta smällen. För ca 20 år sedan gick det 0,9 årsarbetare per vårdtagare inom kommunens särskilda boenden (vårdboenden). Idag går det endast 0,6. För 20 år sedan var alltså personaltätheten 50 procent högre. Arbetarpartiet vill bryta trenden och börja öka personaltätheten. Budgeten från S+V visar att de fortsätter att minska antalet anställda per vårdtagare. Vi är övertygade att Alliansbudgeten kommer att ligga i linje med S+V:s budget i detta sammanhang.