Höj Polisens ingångslöner!

ValaffischI mitten av juni genomförde poliser i Umeå och på andra orter i Sverige protestaktioner där de under tjänstgöring parkerade lediga bilar i protest. Anledningen till protesterna var att många poliser var missnöjda med hur lönesituationen såg ut, med en ingångslön på bara 21 300 kr/mån samt dålig löneutveckling. Polisen riskerar ofta att skadas, och i vissa situationer även att dödas. Detta är en del av jobbet – och då är 21 300 kr/mån inte mycket.

Precis som när det gäller andra yrkesgrupper kan kritik riktas mot inslag i Polisens verksamhet. Men det vi talar om är situationen för den individuella polismannen/-kvinnan. Därför stödde Arbetarpartiet polisernas kamp för höjda ingångslöner.

Det är med glädje som vi har kunnat konstatera att ingångslönerna för poliser nu har höjts till 24 500 kr/mån. Vi ser detta som en delseger, men poliserna ligger fortfarande efter nyutexaminerade sjuksköterskor. Vi ställer inte den ena gruppen mot den andra. Däremot anser vi att ingångslönerna för nyutexaminerade poliser måste fortsätta att höjas. Bakgrunden är det speciella med polisyrken som innebär att du ständigt löper risken för att utsättas för våld från andra – som en del av jobbet. Detta innebär att många poliser lever med en ständig rädsla för att bli invalidiserad eller dödad.

Janne Hägglund, gruppledare i fullmäktige
Joachim Hansskog, företagare