Valframgång för Arbetarpartiet i Umeå – 2 177 röster och två mandat

TårtaArbetarpartiet i Umeå gjorde vad ingen trodde var möjligt. Vi inte bara stod emot den nationella valvinden – som bäst kan uttryckas i form av att Sverigedemokraterna blev landets tredje största parti med 13 procent av väljarna – utan vi gick framåt i kommunvalet i Umeå. Vi gick framåt både vad gäller antalet väljare (+ 22 %) och vad gäller antalet mandat (från ett till två).

Arbetarpartiets valstrategi gick ut på att nå ut till arbetargrupper inom olika sektorer i samhället. Det handlade om knegare inom industrin, äldreomsorgen, för- och grundskolan, sjukvården, underhåll av typen ”gator och parker” samt privatanställda inom servicesektorn. Det visade sig vara en strategi som höll.

Men vi hade också motgångar och tappade väljare bland vissa grupper. Ett exempel är studenterna, som återfinns på exempelvis Ålidhem. Många studenter har en lös anknytning till Umeå och hinner inte sätta sig in i de lokala frågorna innan de är klara med sin utbildning och flyttar härifrån igen. Detta gör att de oftare röstar på samma parti i riksdagsvalet och kommunvalet. Nationella valvindar, exempelvis för FI, får därför större genomslag bland studenterna.

Arbetarpartiet vann dock desto mer bland Umeås arbetare – i bred bemärkelse. På Norra Ersboda blev vi fjärde största parti – slagna enbart av S, V och MP. Vi blev också fjärde störst på Östra Ersboda (efter S, V och M). Vi noterade också en ordentlig ökning i hela Holmsund.

Arbetarpartiets delvis omstrukturerade väljarbas bådar gott inför framtiden. Vår kamp för höjd personaltäthet i äldreomsorg och skola, tryggare arbetsvillkor, höjda löner samt bättre arbetsmiljö kan nu få en ökad tyngd. För precis som förut är det under de 1460 dagarna mellan valen som vi i Arbetarpartiet bedriver vårt viktigaste arbete. På arbetsplatser och inom facket.

Medias analytiker kommer att tugga begreppet småpartier till leda under ett par veckor framöver. Vad de syftar till med ordet ”småpartier” är antalet mandat i kommunfullmäktige. Och ser man bara till Arbetarpartiets antal mandat så tillhör vi småpartierna tillsammans med riksdagspartierna KD och SD samt EU-partiet FI. Men tittar vi utanför kommunfullmäktige är Arbetarpartiet det parti som kan ställa flest människor på fötter näst Socialdemokraterna. När vi bär ut Umebladet till 20-25 000 hushåll fyra gånger per år brukar vi vara runt 100 personer som hjälps åt. Utanför kommunfullmäktige tillhör vi inte ”småpartierna”. Och det är med den andan och attityden – med våra numera två mandat och dryga 2 000 väljare i ryggen – som vi nu kommer att ta oss an de kommande fyra åren fram till nästa val år 2018. Men sen kommer det att vara en enorm skillnad vad gäller Arbetarpartiets förutsättningar i fullmäktigedebatten när vi nu får två röster som kan föra vår talan.

Till sist: Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort en insats – i stort och i smått – och bidragit till valframgången. Och ett stort tack till de 2 177 umebor som lade sin röst på Arbetarpartiet den 14 september. Övriga får en ny chans i valet 2018.