Allt stöd till Målarnas och Byggnads strejker!

Förra fredagen gick 260 målare i strejk och sedan i tisdags är 1 600 byggnadsarbetare också uttagna i strejk. Arbetsgivarna i Måleriföretagen har lockoutat samma målare som är ute i strejk. Byggarbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier har dock svarat strejken med en upptrappning och varslat om lockout för 12 000 arbetare.

De båda fackföreningarnas krav handlar dels om lönekraven. Varken Målarna eller Byggnads accepterar det ”märke” på 2,2 procents löneökningar som industrifacken gått med på. De kräver istället löneökningar i enlighet med LO:s ursprungliga krav på 3,2 procent.

Kraven handlar dock om långt mer än enbart lönepåslagen. Byggnads har i ett flertal avtalsrörelser tagit strid för ordning och reda på byggena. I centrum står kravet på ett huvudentreprenörsansvar. Idag kan en huvudentreprenör som Skanska eller NCC ha långa kedjor med uppåt tio led av underentreprenörer vid ett och samma bygge. Bland dessa underentreprenörer är fiffel, låglönekonkurrens och bristande säkerhet vanligt förekommande. Byggnads krav går ut på att huvudentreprenören ska vara ansvarig för hela kedjan av underentreprenörer och för att dessa följer svenska kollektivavtal och lagar.

Arbetarpartiet ger fullt stöd till Målarnas och Byggnads strejker. Detta är branscher där arbetsgivarna under många år har utnyttjat utländska bemanningsföretag för att kringgå svenska kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar. Det är helt rätt av Målarna och Byggnads att inte väja för att gå ut i strejk för att få igenom sina krav. Svenska löner och arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.