Åtgärd 2: Slå vakt om den kommungemensamma förvaltningen

”Styrkan från golvet” har sin motsvarighet inom tjänsteorganisationen. En god ledning som strävar efter bra personalpolitik skapar stark uppslutning kring behovet att minska budgetgapet. Med detta övergripande mål stadigt förankrat blir det lättare att få alla att dra åt samma håll och skapa delaktighet, samverkan, flexibilitet samt rensa ut dubbelarbete… Fortsätt läsa

Våra kandidater i höstens val

Arbetarpartiet (tidigare Rättvisepartiet Offensiv) ställer upp i valen till Umeå kommunfullmäktige och Västerbottens läns landsting i valet den 14 september i år. Här nedan kan du se kandidaterna på våra valsedlar. Vill du beställa våra valsedlar? Skicka ett mail med ditt namn och din adress samt hur många valsedlar du… Fortsätt läsa

Slå vakt om kommundelsnämnderna – i Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Allianspartierna (utom Centerpartiet) vill lägga ned kommundelsnämnderna i Umeå. Arbetarpartiet är motståndare till detta förslag. Det främsta skälet är det demokratiska. Under 1950-, 60- och 70-talen skedde tre vågor av kommunsammanslagningar i Sverige. Det som idag är Umeå kommun består av Umeå, Teg, Holmön, Holmsund/Obbola, Hörnefors och… Fortsätt läsa

Dessa grönområden måste bevaras

Denna text utgör urprungligen ett avsnitt ur Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå kommun år 2014, och skrevs i oktober 2013.  4. Miljö: stadsplanering, luft- och vattenkvalitet Den största omvandlingen sedan branden. Umeå kommer, sett under en period på femton år, att förändras mer radikalt än någonsin sedan branden 1888! Drivkraften bakom den våldsamma… Fortsätt läsa

Öka antalet hyresrätter i Umeå – utan att sälja ut Bostadens fastigheter

Denna text är tidigare publicerad i Nya Arbetartidningen nr 65 som utkom den 14 mars 2014 under rubriken ”S och Alliansen öppnar för utförsäljning av Bostaden”. Vid kommunfullmäktige i februari debatterades en utförsäljning av delar av AB Bostadens bestånd i Umeå. Allianspartierna vill sälja ut en tredjedel av Bostaden. Socialdemokraterna… Fortsätt läsa