Manifestationen på Kristallnatten blev den kanske största någonsin i Umeå

Vi var oförberedda på de våldsamma försöken att spräcka den breda politiska bas som manifestationen vilade på. Vi var oförberedda på de hysteriska tongångarna i media som inneburit att Jan Hägglund kallats anti-semit och rasist samt fått motta en mängd hotfulla sms och mail. Men vi anser att själva manifestationen på Rådhustorget blev en stor framgång. Vi anser att arbetsmetoderna lagt grunden för en bredare bas när det gäller Kristallnatten i Umeå. I våra ögon utgör detta steg i rätt riktning. Vi är därför fast beslutna att fortsätta på den inslagna vägen även nästa år. Vi vill bygga vidare på det goda samarbete som vi haft med en rad personer, representanter för det bredaste politiska underlaget någonsin under de cirka 25 år som manifestationer hållits i Umeå, på Kristallnatten. Fortsätt läsa

DÖ klarade nio månader i landet utan ledning

Det var ingen självklarhet att Socialdemokraterna skulle bilda regering efter valet 2014. Partiet hade fått endast 31 procent av rösterna. Även tillsammans med de två stödpartierna Miljö- och Vänsterpartiet (där det förstnämnda fick ingå i regeringen) bestod det parlamentariska underlaget för S på ynka 43,6 procent. Därför har partiet regerat… Fortsätt läsa

Den svenska modellens sammanbrott?

I februari i år skrev vi följande på Nya Arbetartidningens (nr 79) första sida: ”borgare vill utnyttja invandrare som slagträ mot kollektivavtalen”. Efter detta gjorde vi en redogörelse över de förslag som ”tre aggressiva små borgerliga partier” lagt i syfte att utnyttja invandrarna ”som en murbräcka mot kollektivavtalen” men ”också… Fortsätt läsa

6. Sverige måste lämna EU – hjälp till i arbetet för en ny folkomröstning

Det krävs en ny folkomröstning: för eller emot ett svenskt medlemskap i EU. Vi har diskuterat vissa avgörande aspekter av utvecklingen i Sverige. Det har handlat om kapitalexporten och det hot detta innebär för avindustrialisering, bortfall av jobb och de skatter som krävs för att finansiera offentliga sektorn. Vi har… Fortsätt läsa

5. Arbetskraftsinvandring och bemanningsföretag hotar kollektivavtal och arbetsrätt

Facklig kontroll krävs också över arbetskraftsinvandringen. För att komma förbi svenska kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar importerar allt fler svenska företag idag arbetskraft från utlandet. Kapitalexporten är en metod att komma förbi de svenska lönerna och arbetsmarknadslagstiftningen. Ägarna till storföretagen lägger ned industrierna i Sverige och bygger upp nya i Kina,… Fortsätt läsa

4. Om industrin försvinner raseras grunden för skola, vård och arbetstillfällen

Sverige håller på att avindustrialiseras. Avindustrialiseringen sker genom kapitalexport till länder i Asien och de båda amerikanska världsdelarna, som Kina, Indien, Brasilien och USA. Vad innebär kapitalexport? Enkelt uttryckt handlar det om hur stor del av ett lands sparande som investeras i det egna landet respektive som investeras utomlands. Om… Fortsätt läsa

3. Jobben avgör: Ska flyktingar förbli en arbetslös isolerad underklass – eller en del av samhället

Under åren 2014-2018 beräknas antalet asylsökande komma att uppgå till närmare 80 000 varje år. Detta innebär att antalet asylsökande per år kommer att tredubblas under dessa fem år jämfört med vad som gällt under de föregående 30 åren. När det gäller antalet beviljade uppehållstillstånd beräknas ökningen närma sig en… Fortsätt läsa

2. Ungdomar: Möjligheten att få jobb efter utbildning börjar bli en fråga på liv eller död

Innehåll A. Kampen mot knarket – en klassfråga B. Arbetslösheten slår hårdast mot unga C. Skolan måste uppvärdera yrkesinriktade program och öka chanserna till vidareutbildning senare i livet A. Kampen mot knarket – en klassfråga Arbetarpartiet anser att kampen mot drogerna måste intensifieras. Det pågår en strid i hela Europa… Fortsätt läsa